FINANSOWANIE – ŚWIATŁO TO PIENIĄDZ

INDYWIDUALNE INSTRUMENTY FINANSOWANIA DLA TWOJEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

Tradycyjny leasing lub leasing z opcją wykupu końcowego to standardowe instru-menty finansowania ruchomych dóbr inwestycyjnych. Nowością jest z kolei fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z możliwości finansowania swoich instalacji oświetleniowych. Również Państwo mogą skorzystać z zalet nowoczesnej, wydaj-nej i skutecznej instalacji oświetleniowej – wybierając formę finansowania, która idealnie odpowiada Twoim indywidualnym życzeniom i możliwościom.

Przestarzała instalacja oświetleniowa generuje koszty. Są one tak wysokie, że mo-dernizacja często pozwala zaoszczędzić znacznie więcej niż wynoszą nakłady in-westycyjne. Wymaga to nie tylko perfekcyjnie zaplanowanej pod względem tech-nicznym instalacji, ale także finansowania dostosowanego do konkretnych potrzeb. TRILUX oferuje szeroką gamę indywidualnych instrumentów finansowania Państwa oświetlenia. Zachęcamy do skorzystania z możliwości natychmiastowej redukcji bieżących kosztów – bez negatywnego wpływu na bilans i bez inwestycji własnych. Długość okresu finansowania waha się na ogół od pięciu do siedmiu lat. W indywidualnych przypadkach możliwe i zasadne są krótsze lub dłuższe okresy.

PAŃSTWA KORZYŚCI Z FINANSOWANIA

Brak inwestycji własnej

Mogą Państwo sfinansować oświetlenie nie wykładając własne środki, lecz poprzez obniżkę kosztów operacyjnych. Chroni to Państwa kapitał i zwiększa finansowe po-le manewru.

Neutralna dla bilansu koncepcja

Dzięki całkowitej neutralności modernizacji dla bilansu wskaźnik kapitału własnego - a tym samym także zdolność kredytowa - pozostają bez zmian.

 

Zmniejszone obciążenia podatkowe

W zależności od formy finansowania raty mogą być księgowane dla celów podat-kowych jako koszty operacyjne, co pozwala na zmniejszenie obciążeń podatko-wych.

Finansowanie poprzez oszczędności

Nową instalację oświetleniową często można w całości sfinansować poprzez ogra-niczenie kosztów energii.

ŚWIATŁO JAKO USŁUGA

WSZYSTKO W NAJLEPSZYCH RĘKACH

Jako Państwa kompetentny partner kompleksowo zajmujący się wszystkimi kwe-stiami dotyczącymi oświetlenia nie ograniczamy się wyłącznie do zagadnień tech-nicznych, takich jak projektowanie i montaż oświetlenia. Dzięki szerokiemu wachla-rzowi usług wspieramy Państwa od A do Z. Pomagamy nie tylko w zaplanowaniu idealnego oświetlenia, ale także w wyborze optymalnej formy finansowania. Zapra-szamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami finansowania i dowiedzenia się podczas osobistej, niezobowiązującej rozmowy z nami, która z nich będzie dla Państwa najlepsza.

PAY PER USE

KOSZTY ZALEŻNE OD UŻYTKOWANIA

Pay per Use to specjalna forma wynajmu, również zapewniająca ochronę kapitału i neutralność bilansową. Największa różnica w stosunku do wynaj-mu: miesięczne raty zawierają odsetek zależny od poziomu eksploatacji, z pomocą którego można bezpośrednio oddziaływać na koszty. Tutaj dowiedzą się Państwo, jakie korzyści oferuje model Pay per Use firmy TRILUX, oraz zyskają możliwość szybkiego złożenia niezobowiązującego zapytania.

dowiedz się więcej

 

WYNAJEM

KORZYSTANIE ZAMIAST POSIADANIA

Chcą Państwo skorzystać z zalet nowej instalacji oświetleniowej bez ko-nieczności jej zakupu lub finansowania? Nie ma problemu: na życzenie umożliwiamy wynajem nowej instalacji oświetleniowej od firmy TRILUX. Wy-najem instalacji oświetleniowej pozwala obniżyć podatek od działalności go-spodarczej, pomaga chronić kapitał i jest neutralny z punktu widzenia bilan-su. Wysokość opłaty za wynajem uzależniona jest między innymi od okresu wynajmu i zawartych w umowie usług dodatkowych. Jeśli w okresie jej obo-wiązywania będą Państwo zainteresowani przeniesieniem własności, chęt-nie Ci to umożliwimy.

 

LEASING

KOŃCOWE PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Raty leasingowe stanowią koszty operacyjne podlegające odliczeniu podat-kowemu. Są one neutralne dla bilansu, zmniejszają podatek od działalności gospodarczej i chronią kapitał. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy instalacja oświetleniowa z reguły przechodzi na własność klienta – także tutaj możliwe są jednak indywidualne rozwiązania. Krótkie okresy ob-owiązywania kontraktu – od pięciu do siedmiu lat – ułatwiają zarządzanie umowami leasingowymi. Do tego TRILUX oferuje swoim klientom komplek-sowe pakiety usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa nadal mogą w pełni kon-centrować się na swojej podstawowej działalności, pozostawiając oświetle-nie pod opieką firmy TRILUX.

WYNAJEM Z OPCJĄ WYKUPU KOŃCOWEGO

FINANSOWANIE MIESZA-NE NA SPECJALNYCH ZASADACH

Wynajem z opcją wykupu końcowego to mieszana forma finansowania łą-cząca elementy prawa najmu i sprzedaży. Klient uiszcza miesięczne raty, otrzymując w zamian nowoczesne oświetlenie, które na koniec automatycz-nie staje się jego własnością. W okresie, gdy trwa umowa,, za instalację oświetleniową - wliczając w to ponoszenie kosztów eksploatacji i konserwacji - odpowiedzialny jest najemca. Ponieważ wynikające z wynajmu z opcją wy-kupu skutki podatkowo-księgowe nie zawsze są pożądane przez klientów, ta forma finansowania jest rzadko stosowana.

 

INTERESUJESZ SIĘ ...

POROZMAWIAJ Z NAMI - JESTEŚMY TU DLA CIEBIE!

* Pola wymagane