USŁUGI CYFROWE

CAŁY POTENCJAŁ CYFROWEGO OŚWIETLENIA

Energy Monitoring

Analiza i optymalizacja zużycia energii
W opcji monitoringu energii system zarządzania oświetleniem LiveLink umożliwia odczyt i analizę danych dot. zużycia energii, w grupach lub na poziomie poszczególnych opraw. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają w rozpoznawaniu i optymalizacji zużycia energii.

Monitoring energii dostarcza następujących danych:

  • stan eksploatacyjny (włączona/wyłączona)
  • zużycie energii
  • czas pracy

Light Monitoring

Przegląd całej instalacji oświetleniowej
W opcji monitoringu światła za pośrednictwem systemu LiveLink użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych instalacji oświetleniowej. Na podstawie kompleksowych informacji można nie tylko zoptymalizować zużycie energii. Pozwala to także na dostosowanie cykli konserwacyjnych do rzeczywistych potrzeb, ponieważ system rozpoznaje z wyprzedzeniem potrzebę konserwacji i na życzenie aktywnie zgłasza ją właściwej jednostce serwisowej. Ta tzw. konserwacja predykcyjna jest znacznie łatwiejsza i także tańsza niż konserwacja w sztywnych przedziałach czasowych. Daje to firmom instalatorskim możliwość generowania wartości dodanej dla swoich klientów poprzez nowe usługi.

Monitoring światła dostarcza następujących danych:

  • stan przyciemnienia i pracy (wł./wył.)
  • zużycie energii i czas pracy
  • kody błędów i temperatura statecznika elektronicznego
  • konserwacja zapobiegawcza

5 KROKÓW DO OŚWIETLENIA
SIECIOWEGO TO PROSTE…

KROK 1.

INSTALACJA OPRAW

KROK 2.

URUCHOMIENIE LIVELINK

KROK 3.

POŁĄCZENIE Z CHMURĄ LIVELINK

KROK 4.

REJESTRACJA W CHMURZE

KROK 5.

ZAMÓWIENIE USŁUGI

KROK 1.

INSTALACJA OPRAW

Podstawą jest instalacja opraw przemysłowych TRILUX oraz systemu zarządzania oświetleniem LiveLink.

WIĘCEJ O LIVELINK

 

Dobrze wiedzieć: Prawie wszystkie produkty przemysłowe TRILUX są obecnie „monitoring-ready (MOR)” i tym samym przygotowane do funkcji monitorowania. Zwróć uwagę na symbol „MOR”! 

PALETA OPRAW MOR

KROK 2.

URUCHOMIENIE LIVELINK

Uruchomienie systemu zarządzania oświetleniem LiveLink odbywa się w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób dzięki aplikacji LiveLink Install. Jak łatwo to przeprowadzić, dowiesz się w naszym samouczku.

DEMONSTRACJA LIVELINK

Dostępne są różne możliwości podłączania systemu zarządzania oświetleniem LiveLink do chmury LiveLink:

Przez sieć komórkową

Wystarczy użyć wstępnie skonfigurowanego routera LiveLink Cloud Connect od naszego partnera Deutsche Telekom z wbudowaną kartą SIM (TOC 71 771 00)

Dobrze wiedzieć:W tym przypadku połączenie z chmurą LiveLink odbywa się niezależnie za pomocą wstępnie skonfigurowanych komponentów – polecamy!

Przez własną sieć firmową klienta

Integracja z istniejącą infrastrukturą danych na miejscu

Za pośrednictwem osobnej linii telefonicznej z własnym routerem

Klient zapewnienia możliwość podłączenia we własnym zakresie

KROK 3.

POŁĄCZENIE Z CHMURĄ LIVELINK

Na końcu procesu uruchamiania należy wybrać opcję „Połącz z chmurą”, która spowoduje przejście na stronę startową portalu TRILUX.

KROK 4.

REJESTRACJA W CHMURZE LIVELINK

Rejestracji w chmurze LiveLink odbywa się przez rejestrację na portalu TRILUX. W punkcie menu „Energy und Light Monitoring” zakłada się najpierw osobiste konto. Następnie należy postępować zgodnie z menu i stworzyć strukturę budynku.

DO PORTALU TRILUX

KROK 5.

ZAMÓWIENIE ŻĄDANEJ
USŁUGI

Po wykonaniu tego zadania system automatycznie wykrywa podłączone oprawy i wyświetla ich aktualne zużycie energii w chmurze. Teraz można zamówić żądaną usługę Light Monitoring lub Energy Monitoring.

WZBUDZILIŚMY TWOJE ZAINTERESOWANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZELKIE DALSZE PYTANIA

* Pola wymagane