• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: DEVEO
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=DEVEO&language=no
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Robust våtromsarmatur for første bruk av LED

Med denr robuste våtromsarmaturen Deveo G2 LED kan både sensible produkjonsområder og røffe trafikerte soner som overbygde uteområder belyses effektivt og pålitelig. Utover det plukker den poeng med lave investerings- og driftskostnader samt tidsbesparende montering.