• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/no/produkter/arimo-slim-sky/
  • classGroupExtId: ARIMOSCDP
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ARIMOSCDP&language=no
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

En familie, så mangesidig som kontorlandskapet

Arimo Slim LED er en omfangsrik og fleksibel armaturfamilie som nærmest hele spekteret av belysningsoppgaver på kontoret kan omsettes med i et enhetlig designspråk – og det med to optikker: CDP (bredt lys) og MRX (mikroreflektor). Derved gir den svært effektivt, blendfritt lys, setter samtidig attraktive aksenter og byr på innovative egenskaper.