• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: LUMENASTAR
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=LUMENASTAR&language=no
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Minimal innsats. Maksimal effektivitet.

Fra frie flater til fassadeilluminasjoner: Lumena Star LED tilpasser seg perfekt til det respektive bruksområdet. Også bestående, ueffektive lyskastersystemer kan byttes ut med Lumena Star LED på en rask og effektiv måte, de lysmastene og koblingene som er der kan benyttes som de er, slik at modifikasjoner kan foretas raskt og med minimale kostnader. Takket være de store energiinnsparingene på inntil 40 prosent, den lange levetiden og den lave vedlikeholdsgraden amortiserer Lumena Star LED seg innen kort tid. Lyskvaliteten overbeviser også takket være innovativ speiloptikk med behagelig og blendefritt lys.