• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: ARIMOSDCDP
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ARIMOSDCDP&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Ultrapłaska seria produktów zapewniająca oświetlenie płaszczyznowe

Oprawa jest bardzo płaska, wysoce energooszczędna i wygodna w montażu – wystarczy kilka ruchów. Po zainstalowaniu oprawa Arimo Slim CDP LED zapewnia doskonałą atmosferę w miejscu pracy (także w wariancie do nabudowania). Światło jest równomierne, płaszczyznowe, nieolśniewające i bezcieniowe.