• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: ARIMOSMRX
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ARIMOSMRX&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Innowacja w pomieszczeniach biurowych

Oprawa Arimo Slim MRX LED stanowi wzorzec pod względem jakości oświetlenia i designu: technologia mikroodbłyśników (MRX) sprawia, że światło jest przyjemne i nieolśniewające nawet przy dużych strumieniach świetlnych. Niecodzienna koncepcja oprawy z bezpośrednim rozsyłem światła diodowego tworzy atrakcyjne akcenty w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych. Jej światło jest przy tym tak energooszczędne, że koszty inwestycji bardzo szybko się zwracają.