• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/pl/produkty/lumega/
  • classGroupExtId: LUMEGA600
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=LUMEGA600&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Opłacalne dziś i w przyszłości

Zoptymalizowane komputerowo indywidualne soczewki oprawy Lumega 600 MLT (Multi Lens Technology) umożliwia odpowiednie ukierunkowanie światła na całej przestrzeni ulicznej. W różnych wariantach strumień świetlny oprawy osiąga od 2000 do 4500 lm, zapewniając wydajność w szerokim spektrum zastosowań.