• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: INPERLALIGRAPLUS
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=INPERLALIGRAPLUS&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Belysning i en helt ny liga

Det har aldrig varit så lätt att genomföra en sanering som med den monteringsvänliga och flexibla Ligra Plus LED. Tack vare kascheringsskärmarna kan armaturen passas in i nästan alla befintliga ursparningar i taket och kan vid behov anslutas från en armatur till nästa med den förlängda nätledningen. Detta spar verkligen tid. För en optimal belysning av olika utrymmen finns Ligra Plus LED med olika ljusflödespaket och utstrålningskonfigurationer. Alla varianter uppfyller de högsta kraven på siktförhållanden och energieffektivitet. Och tack vare mångsidiga designvarianter kan Ligra Plus LED alltid integreras harmoniskt i innerarkitekturen.