• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: 333
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=333&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Höchste Flexibilität und Intelligenz in Serie

Tack vare 333··· LED kan nu även en högvärdig och teknisk armatur användas överallt där slutna armaturer rekommenderas eller föreskrivs, och där högre krav ställs på kapslingsklassen (IP50).