• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/se/produkter/luceo-slim-led/
  • classGroupExtId: LUCEOSD
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=LUCEOSD&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Modulär multitalang för kontor och undervisning

Design Awards