• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: 8841W
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=8841W&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Effektstark med stil

En byggnads arkitektur är inte begränsad till fasaden, utan omfattar även omgivningen. I dagsljus betonar den nya TRILUX LED-pollararmaturen 8841 utformningen av utomhusanläggningen, men i skymningsljus och under kvällen visar den vägen med sin övertygande belysning. Vare sig med asymmetrisk eller rotationssymmetrisk bredstrålande ljusfördelning – LED-pollararmaturen garanterar en optimal ljuseffekt oavsett utförande. En stolpe med genomgående markstycke erbjuder ytterligare skydd mot skadegörelse.