Belysning för administrations- och uppehållslokaler

Arbete och regenerering

Belysningen i lärarrum eller i lokalerna för skoladministrationen bör vara behaglig och sparsam - vare sig för arbetsuppgifter vid skrivbord eller för lärarkonferenser. Om dagsljuset inte är tillräckligt kan pendlade armaturer eller armaturer för utanpåliggande resp. infälld montering från TRILUX komma till användning.

Dessa kan tillhandahållas som tillval med ljusstyrsystemet LiveLink för dagsljus- och närvarostyrd reglering eller som dimmad variant för inställning av belysningsnivån.