Belysning för ämnesklasser

Steget från att se till att begripa

Varje skola har olika slags undervisningslokaler för olika ämnen. Dessa ämnesklassrum kräver särskilda belysningslösningar: i klassrum för kemi och biologi måste ljuslösningen till exempel vara av sådant slag att man utan vidare kan se små objekt eller minimala färgskillnader. Här krävs alltså flexibla belysningslösningar som kännetecknas av en hög ljuskvalitet, balanserad skuggbildning samt fullgod färgåtergivning.

För sådana fall är pendlade armaturer med hög verkningsgrad och dagsljusberoende reglering den ideala lösningen. Den indirekta ljusandelen sörjer för avvägda ljusförhållanden, medan dimbarheten används för att ställa in exakt rätt ljusmängd. Med TRILUX ljusstyrsystemet LiveLink kan olika slags ljusscener ställas in snabbt och enkelt, samtidigt som det är möjligt att spara energi.