Belysning för idrottshallar och idrottsplatser

Klara, färdiga, ljus

Belysningen i idrottshallar eller på idrottsplatser kräver en hög grad av flexibilitet och motståndskraft eftersom tävlings- och träningssituationer inom olika idrottsgrenar behöver ideala ljusförhållanden, även under krävande villkor. Med en kombination av olika belysningsklasser kan ideala ljusförhållanden garanteras, samtidigt som risken för skador minimeras. Bollsäkra armaturer från TRILUX tål slag och stötar, är sparsamma och dessutom lättskötta.

Tack vare sin utstrålningskonfiguration och bländfrihet garanterar de perfekt ljus även vid snabba bollsporter eller gymnastikövningar. TRILUX armaturer för idrottsplatser kan dessutom klara av bister väderlek. Med ljusstyrsystemet LiveLink kan ljusmängden som avges helt enkelt anpassas till aktuellt behov. Därmed är det möjligt att spara energi.