Belysning för klassrum

Fokus på koncentration

De senaste åren har kraven på passande belysning i undervisningslokaler stigit. Det är inte längre tillräckligt att belysningen enbart avger ljus, utan den måste även skapa en optimal inlärnings- och undervisningsatmosfär. Dessutom ska den övertyga med tanke på kostnadseffektivitet och ekologisk jämvikt. En modern LED-belysningslösning från TRILUX hjälper inte enbart lärarna inom undervisningen, utan sörjer dessutom för att eleverna får en behaglig och koncentrationsfrämjande belysning.

Belysningen minimerar dessutom energiförbrukningen och sänker därmed driftskostnaderna. Långa underhållsintervall och problemfri rengöring är andra faktorer som sänker kostnaderna ytterligare.