Belysning i korridorer och gångar

Säkra vägar och förstklassig orientering

Belysningen i korridorer och längs med gångar är i första hand avsedd att höja säkerheten och måste därför uppfylla särskilda krav: ljusfördelningen ska vara likformig, armaturerna långlivade och kopplingssäkra och antalet ljuspunkter ska reduceras så långt som möjligt. TRILUX erbjuder ljuslösningar för detta område som övertygar med likformig utstrålning, högt ljusutbyte och hög bländfrihet.

Tack vare det stora avståndet mellan armaturerna sänks antalet erforderliga armaturer. I kombination med en närvarodetektering är de särskilt energieffektiva. Därmed kan såväl investerings- som driftskostnaderna sänkas. Dessa lösningar övertygar därmed med maximal kostnadseffektivitet.