LED-BELYSNING FÖR ENTRÉER

Belysningen av den yttre och den inre entrén vid skolor, högskolor och andra utbildningsinrättningar har dels en representativ karaktär som ska hälsa elever, studenter, lärare och docenter välkomna.

Men samtidigt är foajén med sina angränsande korridorer och trappor en central mötespunkt där många personer vistas samtidigt och måste orientera sig för att kunna hitta vägen till utbildningslokalerna. Detta ställer höga krav på ljusteknik, ljuskvalitet och pålitlighet i kombination med en attraktiv design för utomhusbelysningen samt väggarmaturer och takarmaturer för inomhusbruk.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon 

BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR INGÅNGSPARTIER