LED-belysning för parkeringsplatser

I parkeringshus och på parkeringsplatser i närheten av sjukhus och vårdinrättningar står säkerheten för personer och fordon i förgrunden. Särskilt viktigt är en perfekt belysning av parkeringsytorna eftersom patienterna som är i behov av vård kan ha nedsatt rörelseförmåga eller varseblivning. Andra personer, t ex besökare, har däremot ofta ont om tid. 

Väl genomtänkta lösningar såsom stolparmaturer eller ljuskolonner sörjer för konstant tillförlitliga ljusförhållanden på parkeringsplatser i närheten av sjukhus – och bidrar till att sänka riskerna eftersom de ger såväl orientering som en känsla av säkerhet. Bländfria linjearmaturer/våtrumsarmaturer ger ett positivt första intryck i angränsande parkeringshus. En vänlig mottagning börjar ju inte först i foajén.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon