LED-belysning för patientrum

För många patienter blir kliniken till ett temporärt nytt hem. Och därefter ska det även vara utrustat. Inom normal vård kan ljusa och färgglada rum med rätt belysning skapa en hemtrevlig atmosfär där patienterna och deras besökare trivs. Samtidigt är rätt belysningskoncept ett effektivt stöd för klinikpersonalen när de utför sina arbetsuppgifter:

En funktionsbelysning garanterar bästa möjliga säkerhet under dagens lopp vid medicinska undersökningar och behandlingar direkt vid patientsängen. Nattbelysning ger orientering utan att sovande patienter störs. Dessutom kan vårdpersonalen vid behov alltid röra sig fritt i rummet under natten för att övervaka patienterna på bästa möjliga sätt. Patienterna känner sig säkra och vet att de får perfekt omsorg.