LED-belysning för uppehållsrum och väntrum

I kliniker är uppehållsrum för patienter och besökare en viktig träffpunkt. Till exempel ska cafeterian inte enbart erbjuda bra ljusförhållanden, utan även ge omgivningen en trivsam atmosfär. Dessa områden är viktiga uppehållsrum i en klinik och kan med rätt ljusstämning bli till ort för avkoppling. En kopp te, en pratstund med andra patienter eller en gymnastiktimme – uppehållsrum och grupprum i vårdinrättningar är viktiga träffpunkter där man trivs i en angenäm atmosfär.

För dessa utrymmen rekommenderar våra ljusplanerare så likformigt ljus som möjligt som inte ger ett monotont intryck. Enstaka ljusaccenter eller ljusöar kan ge struktur till stora utrymmen. Liksom i sanitetslokaler är det även i detta fall lämpligt att installera en belysning som är influerad av solljus, utan att användarna bländas.