LED-belysning för vägar

Gröna utomhusområden utomhusområden kring kliniker och vårdinrättningar spelar en viktig roll eftersom patienter och boende kan lämna sjukhusvardagen för en stund i en välskött utomhusanläggning. Eftersom dessa platser även besöks under kvällstid, är det särskilt viktigt att belysningen vid dessa gångar och platser i utomhusområdena ger en behaglig atmosfär under dygnets mörka timmar. 

Samtidigt måste belysningen vid gångarna vara optimal för att utesluta fara från ojämna gångytor eller hinder, samtidigt som en säker orientering måste garanteras.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon