LED-belysning för entréer

Kraven som ställs på belysning av entréer är höga – detta gäller även inom industrin. Såväl infart, fasad som foajé är de första personliga beröringspunkterna med ett företag och har därför ett högt representativt värde. För entréer inomhus och utomhus rekommenderar vi generellt en hög och homogen belysningsnivå som underlättar orienteringen för besökare och anställda, samtidigt som de inte får bländas. 

Samtidigt måste belysningen från pollararmaturer, armaturer på väggar eller infällda armaturer säkerställa en behaglig och positiv atmosfär och passa till företagets identitet. Dessutom måste även aktuella trender inom ljusteknik tas med i beräkningen, till exempel bred belysning och system som möjliggör en individuell och dekorativ färgutformning med kulört belysning och som stödjer en representativ industriarkitektur.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon 

Belysningslösningar för entréer