Belysning för höglager

Med högt i tak, smala gångar och många hyllnivåer är belysningen i höglager verkligen en utmatning. Detta blir särskilt tydligt med tanke på att dagsljus som kan stödja belysningen sällan står till förfogande. För att kunna garantera säkert och komfortabelt arbete i de mest trånga gångarna krävs prestandastarka ljussystem som kan anpassas till aktuella situationer.

För detta ändamål erbjuder TRILUX högeffektiva LED-ljuslösningar som med djupstrålande optiska lösningar i kombination med högvärdig LED-armaturteknik kan säkerställa en optimal belysning i arbetsområdet.