Belysning för lagerhallar

Varulager är en värld för sig: stora och fönsterlösa hallar med höga hyllkonstruktioner och relativ smala gångar där de anställda måste kunna förflytta sig snabbt och säkert. Den ideala ljuslösningen för denna miljö är effektstarka och långlivade armaturer med djupstrålande eller brett djupstrålande optik och en hög avbländning. Även om man riktar blicken upp mot hallens innertak – till exempel för att sortera in varor med en gaffeltruck  – måste optimala ljusförhållanden råda.

Typiskt för lagerhallar är dessutom stora ytor som beträds mycket sällan och då endast för kort tid. För att spara energi rekommenderar vi en LED-belysningslösning med ljusstyrsystem inkl. närvarodetektering så att armaturerna endast kopplas in när personer verkligen befinner sig i detektionsområdet.