Belysning för omlastningslager

Paket, lastpallar, låglyftande truckar, gaffeltruckar – i omlastningshallen är det mycket rörelse. Medan varor ständigt ankommer och skickas iväg måste etiketter och fraktdokument kunna läsas av säkert, samtidigt som faror måste identifieras. För att alla varuflöden ska kunna styras snabbt, säkert och effektivt, spelar en yttäckande och fullgod belysning en viktig roll.

TRILUX kan erbjuda passande LED-ljuslösningar som med olika optiska komponenter, ljusfärger och ljusflöden kan anpassas individuellt till olika belysningssituationer, takhöjder samt rådande krav i lokalerna. Tack vare den höga armaturkvaliteten uppvisar LED-system en mycket lång livslängd - även under extrema villkor såsom värmeansamling under höga halltak.