LED-BELYSNING FÖR PARKERINGSPLATSER

Företag på industriområden erbjuder ofta vidsträckta parkeringsplatser för sina anställda – samt representativa parkeringsytor nära byggnaderna avsedda för kunder och besökare. Men även vid små och vinklade företagsparkeringsplatser gäller: En optimal belysning måste skapa perfekta ljusförhållande för såväl fotgängare som bilister. 

Dessutom blir temat energieffektivitet allt viktigare inom utomhusbelysning, särskilt för industriföretag med skiftarbete som sörjer för att parkeringsplatsen belyses hela natten. Här satsar företagen allt oftare på intelligenta belysningslösningar med stolparmaturer eller ljuskolonner som på ett tillförlitligt sätt visar anställda och besökare vägen över parkeringsplatsen.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon