Specialområden

Damm, värme, kyla, fukt, vibrationer – ofta ställs höga och ganska varierande krav på belysningen inom industriella miljöer. Belysningslösningar från TRILUX uppfyller alla dessa krav. Detta gäller även för specialfall. 

TRILUX-sortimentet omfattar därför system för mycket stränga hygieniska krav (livsmedelsbranschen), korrosiv atmosfär (däcklager, intensiv djurhållning) eller för särskilt högvärdigt, absolut bländfritt ljus som krävs vid kvalitetskontroll av lackerade ytor inom fordonsindustrin.

Tung industri

När det "kommer till saken" måste även belysningen klara av dessa utmaningar. Belysningslösningar som ska överleva i denna miljö kännetecknas av en hög bortfallssäkerhet och optimala siktförhållanden – till och med i höga hallar. TRILUX-system är väl förberedda för extra villkor såsom oljehaltiga ångor eller metalldamm.

Vår rekommendation för denna användning:

Mirona Fit E-Line

Korrosiv atmosfär

Inom vissa områden är en gastät belysning ett måste. I stall angriper aggressiva ammoniakemissioner ständigt systemen, i däcklager rör det sig om svavel. Om dessa ämnen tränger in i armaturen finns det risk för att lysdiodens fosforskikt tar skada. Tack vare TRILUX-systemens konstruktiva sammansättningar kan detta förhindras effektivt. Dessutom klarar de utan vidare "skarpa" rengöringsmedel och högtrycksrengörare.

Detta system förblir (gas-) tätt:

Duroxo

Automotive

Perfekta lackeringar är ett måste inom automotive, kompromisslösa kvalitetskontroller är därför absolut nödvändiga. Belysningen ger ett avgörande bidrag till att störande reflektioner reduceras. Samtidigt är flexibilitet trumf: Variabla belysningsstyrkor och anpassningsbara ljusfärger hjälper de anställda att göra ett "glänsande" jobb.

Detta system skapar de optimala förutsättningarna:

E-Line PA2

Kylhus

Temperaturer ned till – 40°C är en äkta utmaning för att all teknik i denna miljö. Detta gäller även för belysning i kylhus. TRILUX-armaturer tål därför "hårda tag": De klarar av såväl extrem kyla som fukt, damm eller slag – och detta under en lång tid. De kännetecknas av en övergenomsnittlig nästintill underhållsfri livslängd.

Vid armaturer såsom

E-Line IP54 Nextrema

är det självklart att systemen är HACCP-godkända.

Trä-, pappers- och textilindustri

Inom alla användningsområden där luften är belastad av större mängder damm och fiber stiger även brandrisken. Av denna anledning får företag inom virkes-, pappers- och textilbearbetning endast använda sådana system som håller "huvudet kallt". Det finns risk för att brännbara ämnen ansamlas på armaturytan. TRILUX-system garanterar att temperaturerna vid dessa ställen begränsas på ett tillförlitligt sätt.

Därmed kan belysningen ge ett aktivt bidrag till brandskydd, till exempel med detta system:

E-Line IP54