Individuell ljusstyrning för utställningslokaler

Ljus kan avge många olika fasetter – det kan lysa upp rum, sätta starka kontraster, ge vägledning, stödja din märkespresentation, stimulera eller lugna ned, presentera och samtidigt vara effektiv. När ett ljuskoncept planeras får varje enstaka armatur en definierad belysningsuppgift.

Detta kan vara belysning för produkter, exponat eller arkitektur. Våra flexibla ljuskoncept med armaturer som kan justeras in optimalt kan ställas in perfekt för skiftande utställningsexponat. Färgtemperatur och belysningsstyrka kan anpassas för alla slags ändamål. Sätt extra accenter med flexibla strålkastare för infälld montering som kan ställas in på olika lutningsvinklar.

belysningslösningar för Utställningslokaler