Predictive Maintenance

KONNEKTIVITET BLIR TILL EN NYCKELFAKTOR FÖR EN FRAMTIDSORIENTERAD BELYSNINGSLÖSNING.

Med den framåtskridande digitaliseringen och integreringen av utrustningar och produkter i "Internet of Things" (IoT) ges nya möjligheter och affärsmodeller för tillverkare och användare – även inom ljusbranschen.

Agera innan behovet uppstår

Avbrott i belysningen kan leda till kostnadsintensiva produktionsavbrott. Med Predictive Maintenance kan ägarna agera innan behovet av andra åtgärder uppstår.

Transparens för effektivitet

Predictive Maintenance är särskilt kostnadseffektivt eftersom underhållscyklerna orienterar sig efter det faktiska behovet i stället för fast definierade intervaller. Kunden kan fjärrövervaka sin anläggningen och därmed koordinera och beställa erforderliga serviceuppdrag direkt.

Kostnadseffektiva processer

Eftersom servicepersonalen får information om vad som kräver underhåller eller vad som blivit defekt är nödvändiga reservdelar alltid tillhands.

Datamonitoring för överblick

Systemet ger aktuella anläggningsdata, till exempel energiförbrukning, temperatur och dimningsnivå. Anläggningens aktuella status kan alltid kontrolleras.

Applikation

Office

Office

Industry

Industry

Shop & Retail

Shop & Retail