Kontorsbelysning för korridorer och trapphus

Inte enbart i kontorsbyggnader är korridorer och trapphus "små problemzoner". Å ena sidan måste de vara utrustade med optimal belysning för att ge en säker orientering och garantera att inga faror uppstår. Å andra sidan vistas personer endast oregelbundet i dessa lokaler, så att en konstant belysning drar onödigt mycket energi.

Lösningen är ett intelligent ljusstyrsystem. Ett sådant system säkrar optimala ljusförhållanden – och sänker energiförbrukningen genom att armaturerna endast aktiveras när behovet verkligen är förhanden.