LED-BELYSNING FÖR PARKERINGSPLATSER

Företagsparkeringsplatser är dyra och attraktiva. För att undvika att parkeringen inte blir till en daglig stressfaktor är en optimal belysning av parkeringsplatser, parkeringshus och vägar elementär. Säkerhet och orientering har därför högsta prioritet så att besökare och anställda hittar vägen. 

Detta kräver en effektiv och pålitlig utomhusbelysning med robusta, vädertåliga stolparmaturer eller ljuskolonner som säkerställer en hög ljuskvalitet. Långlivade och underhållsfattiga linjearmaturer/våtrumsarmaturer garanterar fullgod orientering i parkeringshus under lång tid framöver.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon