LED-belysning för genomfarter

Belysning längs med offentliga gator är en komplex sak. Det måste vara tillräckligt ljust så att bilister och fotgängare kan orientera sig optimalt och för att motverka kriminaliteten.

Samtidigt ska LED-gatubelysningen sprida en angenäm atmosfär, uppvärdera innerstaden med en attraktiv design och givetvis vara miljövänlig, ha lågt underhållsbehov och vara kostnadseffektiv.

Belysningslösningar för genomfarter