Plattforms- och spårbelysning

Infrastrukturen runt om järnvägen är en värld för sig. Ibland måste ljuslösningarna vara standardiserade, men ibland designorienterade. Men energieffektivitet spelar alltid en viktig roll. TRILUX uppfyller dessa krav – oavsett om det rör sig om belysningsuppgifter längs med spåret, plattformar, hallar, parkeringsplatser, fasader, kulvertar eller väntkurer.

I vår roll som en mångårig DB-partner vars armaturer är listade i urvalslistan, kan TRILUX erbjuda ett brett produktsortiment som har anpassats exakt till järnvägstrafikens behov.

Lösningar för plattforms- och spårbelysning