TRILUX Group

Sex ljusspecialister, ett gemensamt mål

Idag måste ljuslösningar uppfylla många olika krav: energi- och kostnadseffektivitet samt planerings- och användarvänlighet är bara ett par. TRILUX Group erbjuder inte enbart enastående produkter, utan levererar även högklassig rådgivning och orientering.

Under mer än 100 års företagshistoria har gett en världstäckande säljstruktur som garanterar ett permanent nära utbyte med planerare, installatörer och användare. Idag bedriver TRILUX Group sin verksamhet vid sammanlagt sju olika produktionsorter i Europa och Asien.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

TRILUX Group agerar idag med framgång inom affärsområdena Ljus och Delägarskap. Inom båda områden har TRILUX Group kontinuerligt etablerat och förstärkt sina kunskaper och därmed strategiskt utökat sin produkt- och rådgivningskompetens. Ljusspecialisterna med sina högvärdiga och framtidsorienterade produkter och omfattande servicetjänster utgör idag basen för våra globala framgångar.

Ljus

Delägarskap

Andra holdingbolag i TRILUX Group