Hur man använder den här webbplatsen TRILUX

1. Denna webbplats lyder under nedanstående användarvillkor från firma TRILUX GmbH & Co. KG (nedan: tjänsteleverantör). Om särskilda villkor för enstaka användningar av denna webbplats avviker från nedanstående användarvillkor, anges detta uttryckligt vid motsvarande ställe på denna webbplats. I varje enstaka fall gäller då de kompletterande särskilda användarvillkoren.

2. Denna webbplats innehåller olika slags data och information som skyddas enligt märkeslagstiftningen eller upphovsrättslagen till förmån för tjänsteleverantören eller i enstaka fall till förmån för tredje part. Av denna anledning får innehållet på webbplatsen varken helt eller delvis laddas ned, kopieras eller spridas. Främst tekniskt betingad kopiering för användning i webbläsare är tillåtet, under förutsättning att detta inte är avsett för ekonomiska syften, samt permanent kopiering för eget bruk.

3. Det är tillåtet att länka till denna webbplats om denna länk endast ska användas som korsreferens. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att återkalla detta tillstånd. Ramlänkning av webbplats (dvs. visning av ramar inom ett segment på en webbplats i vilka främmande webbplatser eller delar därutav visas) är inte tillåtet, såvida detta inte har tillåtits uttryckligt i tillämplig lagstiftning.

4. Tjänsteleverantören övertar ansvaret för innehållet på sin webbplats enligt lagstadgade bestämmelser. Inget ansvar ges för att informationen som anges på webbsidan är riktig och fullständig. Hänvisningar och länkar till webbplatser som tillhör tredje part innebär inte att tjänsteleverantören förespråkar innehållet som är tillgängliga med dessa hänvisningar och länkar. Innehållet innebär inte att tjänsteleverantören är ansvarig för data och information som finns på sådana webbplatser. Tjänsteleverantören har ingen inverkan på innehållet på länkade sidor. Tjänsteleverantören ansvarar därför inte för lagstridiga, felaktiga eller ofullständiga innehåll samt för skador som har uppstått av att innehållet på en länkad sida har använts.

5. Användningen av internet sker på användarens egen risk. Tjänsteleverantören ansvarar framför allt inte för tekniskt betingade avbrott i internetuppkopplingen eller för åtkomsten till internet.

6. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att regelbundet ändra dessa användarvillkor och anpassa dem till såväl den tekniska som den juridiska vidareutvecklingen. Användaren informeras särskilt om dessa ändringar. Om enstaka regleringar i dessa användarvillkor upphör att gälla berörs inte giltigheten för villkorens övriga innehåll.

Slut på användarvillkor.