Araxeon LED

en smart lösning för mer mångfald

Utmaningen

Hittills utformades belysningen i parkeringshus, kylrum eller produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin enligt en fast princip: huvudsaken att det är standard. Idag ställer planerare och installatörer högre krav – och söker efter såväl energieffektiva som användningsspecifika planeringslösningar som ändå kan styras enkelt och intelligent.

Användningen 

Med Araxeon LED kan fördelarna inom LED-teknologin även tillämpas i våtrum. Tack vare den höga ljus- och materialkvaliteten lämpar sig Araxeon LED även för livsmedelsindustrin. Dessutom visar sig den smäckra våtrumsarmaturen gärna från sin intelligenta sida: I kombination med sensorer eller ett ljusstyrsystem kan praktiska och energisparande funktioner snabbt omsättas i praktiken, till exempel medföljande ljus i parkeringshus.

Resultatet

Med Araxeon LED kan planerare till och med realisera krävande våtrumsprojekt med minimal insats. Förutom övertygande värden för energieffektivitet, livslängd och motståndskraft, erbjuder LED-våtrumsarmaturen en flexibel ljusteknik samt valfria styrmöjligheter med sensorer och ett intelligent ljusstyrsystem. Tack vare sin moderna design utnyttjar Araxeon LED även alla moderna möjligheter som erbjuds med LED-teknologin.

Lönsam: Hög energieffektivitet och lång livslängd

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är Araxeon LED verkligen attraktiv: Med ett värde som upp till 146 lm/W är armaturen mycket energieffektiv och övertygar även vid permanent höga temperatur med en lång livslängd – till och med vid en genomsnittlig temperatur på +35°C uppgår denna till 50 000 timmar (L80).

Flexibel: Anpassbar ljusteknik för optimal belysning

Med sina tre ljusfördelningar och tre lumenpaket kan armaturen skräddarsys och därmed anpassas individuellt till den aktuella användningssituationen. I parkeringshus minimeras mörka ställen med den mycket bredstrålande ljusfördelningen, vilket även ger en bättre säkerhetskänsla. Den djup-/bredstrålande varianten förbättrar kvaliteten för ljusförhållandena i logistik- och lagerhallar och sänker kostnaderna eftersom antalet ljuspunkter reduceras.

Robust: Motståndskraftig och lätt att rengöra

Den högvärdiga armaturstommen av glasfiberförstärkt polyesterharts är särskilt motståndskraftig mot yttre påverkan. Med sin släta yta är armaturen dessutom okänslig för smutsavlagringar – och särskilt lätt att rengöra. I versionen med PC-diffusor kan Araxeon LED uppfylla HACCP-kraven som ställs inom livsmedelsindustrin.

Enkel: snabb installation, attraktiv saneringslösning

Perfekt för saneringar: Araxeon LED har ett förlängt monteringsspår vilket innebär att den snabbt och enkelt kan ersätta alla konventionella TRILUX våtrumsarmaturer 1:1. När armaturen väl har monterats är den driftberedd i en handvändning med snabbkopplingen från Wieland.

Intelligent: individuellt och ännu effektivare ljus

Araxeon LED är dessutom tillgänglig med intelligent sensorik. Eftersom armaturerna styrs med dagsljusdetektering och närvarosensor sänks energiförbrukningen med upp till 35 procent jämfört med lösningar utan sensorer. Ännu fler möjligheter erbjuder Araxeon LED om den styrs med LiveLink ljusstyrsystemet – individuella ljusscener kan ställas in snabbt och enkelt.

Hög energieffektivitet

Med upp till 146 lm/W är Araxeon LED otroligt energieffektiv. Livslängden uppgår till 50 000 timmar (L80) vid ta 35°C.

Lämplig för livsmedelsindustrin

I versionen med PC-kupa är Araxeon LED HACCP-godkänd och lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Flexibel ljusteknik

Med sina tre ljusflödespaket mellan 2 300 och 6 000 lm och tre olika utstrålningskonfigurationer (bred, extremt bred samt brett djupstrålande) kan Araxeon LED anpassas individuellt till alla ramvillkor.

Attraktiv design

Smäcker, finlemmad och tidlös – armaturens estetiska utformning passar till och med i våtrum.

Högvärdigt material

Högvärdig glasfiberförstärkt polyesterharts har inte bara en hög motståndskraft utan är dessutom svårantändlig.

Intelligent ljusstyrning

I kombination med STEINEL-sensorer för närvaro- och dagsljusdetektering kan driftskostnaderna sänkas markant. Dessutom kan Araxeon LED integreras i LiveLink ljusstyrsystemet utan problem.

Tekniska egenskaper

Beteckning Värden
Armaturljusflöde: 2.300 lm/ 4.000 lm (1.200 mm); 4.000 lm / 6.000 lm (1.500 mm)
Effektivitet: up to 146 lm/W
Livslängd: 50.000 h L80 / ta 35 °C
Färgåtergivning / -temperatur: CRI > 80/ 4.000 K (more Colour-temperatures on request)
Inkopplingssätt: ET, ETDD,
+ HFS, + LiveLink, MON, REM
Mått (L x B x H): 1.200 x 88 x 77 mm
1.500 x 88 x 77 mm
Kapslingsklass: IP66 / SKI
Utstrålningskonfigurationer: B - wide, XB – extremely wide, TB – narrow-wide
Elektrisk anslutning: Wieland rapid plug system

Araxeon LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter