CANILO LED

en treklang av diskret elegans

Utmaningen

Fashion, livsmedel, lifestyle – i en modern och representativ butik måste varje produkt presenteras i rätt belysning. Och ännu mer: Varugrupper och dekorationer som ändras ofta kräver en mångsidig ljuslösning som snabbt och enkelt kan anpassas till förändringarna. Och som om detta inte vore en tillräcklig utmaning, ska armaturdesignen även fungera som ett stilfullt utformningselement som gör ett kvalitativt intryck - samtidigt som den ska integreras perfekt i butikens atmosfär utan att själv ställa sig i förgrunden.

Lösningen

Canilo LED-produktfamiljen kan framförallt en sak: imponera. Med elegant design och en enorm flexibilitet och mångsidighet. Produkten Canilo LED finns antingen som hängande armatur eller som riktbar spotlight för utanpåliggande montering med många olika slags utbytesreflektorer med olika utstrålningskonfigurationer i ett brett vitljusspektrum. För särskilda uppgifter finns den yngsta familjemedlemmen: den stora och effektstarka spotlighten Canilo Plus LED erbjuder en optimal belysning för färskvaror tack vare sina speciella ljusspektra och sörjer för att även höga utrymmen flödar i ljus. Gemensamt för alla varianter är det attraktiva, diskreta formspråket. För att garantera att den kompletta atmosfären inte kan förväxlas, kan de karakteristiska sidodelarna på armaturstommen utformas i individuella färger, till exempel i företagets egna färger.

Resultatet

Med sina många olika fasetter i ett enhetligt och elegant designspråk klarar Canilo LED suveränt alla belysningsuppgifter i en representativ försäljningsmiljö – från varu- och accentbelysning till iscensättning av arkitekturelement. Det högvärdiga och samtidigt mångsidiga ljuset gör armaturfamiljen till ett perfekt val för olika segment såsom food, shop, automotive samt fashion.

Canilo

Produkt och referensbilder

Helhetliga lösningar tack vare familj med mångfald

Serien – som består av spotlights och hängande armatur – garanterar en stilfull enhetlig belysningslösning även i krävande och heterogena fastigheter. Utbytesreflektorer bidrar till ännu större mångfald eftersom de möjliggör upp till fem olika utstrålningskonfigurationer.

Enhetligt designspråk för alla varianter

Armaturerna i Canilo LED-produktfamiljen är klassiskt elegant utformade och sätter ädla accenter vid utformningen av representativa försäljningslokaler. Vid alla varianter är matningsenheten integrerad i armaturen, så att inget extra hus för drivkretsen stör den klassiska elegansen. Typiskt för Canilo LED är en karakteristisk sidodel som vid behov kan utformas i olika färger enligt kundens önskemål. Tack vare det enhetliga designspråket i alla varianter uppstår en harmonisk komplettbild i butiken.

Alla varianter med genomtänkta detaljer

Varje armaturvariant övertygar med sina individuella fördelar. Samtliga armaturer i Canilo LED-produktfamiljen har är en svart bländring som optimerar siktförhållandena och samtidigt fungerar som ett attraktivt designelement. Med sin enarmiga konstruktion sticker spotlighten som monteras på strömskenan ut med sin särskilda lätthet. I form av hängande armatur sätter LED fina stilaccenter: Upphängningen med strömledande vajer förstärker dess attraktiva lätthet. Den kan ställas in utan verktyg – så kan belysningen helt enkelt anpassas till det aktuella sortimentet..

Fasettrikt ljus för många olika användningar

Armaturerna i Canilo LED-familjen finns med sex olika vitljusfärger. Tack vare extra specialljusfärger kan Canilo Plus LED även belysa färskvaror på ett attraktivt sätt. Den inskjutna reflektor i armaturerna ger en fullgod avbländning utan ljusförluster. Även de effektiva segmentreflektorerna garanterar en behaglig ljusatmosfär med optimal ljusfördelning.

Powerpaketet Canilo Plus LED

Den senaste familjemedlemmen Canilo Plus LED med ljusflödespaket upp till 6 000 lm är ett äkta powerpaket som utan vidare klarar av krävande belysningsuppgifter i höga utrymmen. Den effektstarka Canilo Plus LED är en tredjedel effektivare än konventionella HIT-lösningar. En valfri glasskiva skyddar Canilo LED dessutom mot nedsmutsning.

Flexibilitet i produktfamiljen

Med spotlights Canilo och Canilo Plus samt Canilo hängande armatur är en flexibel användning i enhetlig design möjlig.

Brett spektrum för brett användningsområde

De olika LED-modulerna som är tillgängliga för armaturerna är upp till 4 000 lm (Canilo LED) resp. 6 000 lm (Canilo Plus LED). För Canilo Plus LED finns dessutom specialljusfärger avsedda för färskvaror.

Modern ljusstyrning

Canilo Plus LED är DALI-kompatibel och kan därmed utan vidare styras med moderna ljusstyrsystem, t ex LiveLink från TRILUX.

Fem utstrålningskonfigurationer

Med hjälp av utbytbara reflektorer kan upp till fem olika strålvinklar ställas in: Spot (SP), Medium Flood (MF), Flood (FL), Wide Flood (WFL) och Very Wide Flood (VFL).

Effektivt powerpaket

Canilo Plus LED kan utrustas med höga ljusflödespaket upp till 6 000 lm. I denna version belyser den utan vidare lokaler med höga innertak och är dessutom 34 procent effektivare än konventionella HIT 70 W lösningar – armaturen avger 6 procent mer ljus.

Elegant design

Det klassiskt eleganta huset integreras optimalt i en representativ försäljningslokal. De karakteristiska sidodelarna kan utformas i olika färger enligt kundens önskemål.

Genomtänkta detaljer

Upphängningen av den hängande armaturen är variabel och kan ställas in utan verktyg.

Canilo LED
SE I ONLINE-KATALOGEN