LATERALO PLUS LED

INNOVATIV OPTIK FÖR ÖVERTYGANDE KONTORSBELYSNING

Redan i frånkopplat skick är den extremt platta pendlade armaturen med genomskinlig skiva stilfullt integrerad i rumskonceptet. Men den egentliga styrkan visar Lateralo Plus LED när den är i drift: Armaturen erbjuder maximala siktförhållanden och nästintill skuggfritt ljus på en stor yta. Detta är möjligt tack vare den innovativa ljusstyrningen med en särskilt bredstrålande indirekt ljusandel. Detta förenklar även ljusplaneringen och rumsgestaltningen eftersom den konstant breda ljusfördelningen möjliggör ett variabelt takavstånd.

Detta unika ljussystem har nu vidareutvecklats: Lateralo Plus Active erbjuder bästa möjliga siktförhållanden i kombination med individuella möjligheter att ställa in belysningen. Olika ljusfärger ger en behaglig ljuskänsla och gör att rumsarkitekturen visas i sitt bästa ljus. Den cirkadiska kurvan garanterar automatiskt rätt färgtemperatur vid rätt tid.

Produkt- og applikasjons bilder

Siktförhållanden och montering nära taket

När Lateralo Plus kommer till användning visar den sin styrka med en omisskännlig och estetisk ljusdynamik: Denna realiserar maximala siktförhållanden med mjuk LED-rumsbelysning. Detta är möjligt tack vare den binära optiken (BLGS) med en särskilt bredstrålande indirekt ljusandel som kännetecknas av 50 % av den totala ljusvolymen. Denna kvalitet förenklar ljusplaneringen och rumsgestaltningen eftersom en konstant bred ljusfördelning avsevärt utökar variabiliteten för avstående till taket – fram till montering i närheten av taket – vid bibehållen och högvärdig ljuskvalitet.

Bländfritt, mjukt LED-ljus med lena skuggor

Med en intelligent optik med samma omfattning direkta och indirekta ljusandelar står systemet Lateralo Plus för en unik ljuskvalitet. Detta garanteras av innovativa Binary Light Guide System (BLGS). Det dubbla antalet prismatikpunkter som fördelats på två nivåer avger LED-ljus. Detta ger en helt ny kvalitet av bländfrihet - för ett mycket ljust LED-ljus med mycket lena skuggor med maximala siktförhållanden.

Övertygande presentation

Mångfalden av olika Lateral belysningssystem ger en arkitektonisk planering som präglas av flexibilitet och livlighet. Med en kombination av den fyrkantiga Lateralo Plus-format och den runda modellen Lateralo Ring, en särskilt representativ modell, kan olika rumszoner betonas eller enstaka utrymmen förses med en exklusiv touch. De ovanliga transparenta ytorna och den estetiska dynamiken i LED-ljuset i denna svävande dimension ger rummen en produktiv modernitet. Dessa livliga ljusplaneringar stödjer kreativt arbete och en identifiering med rumssituationen.

Osynlig montering

När Lateralo Plus-armaturer ska monteras i rastertak kan en monteringsvariant beställas som täcker över baldakinen med elektroniken bakom en inläggningsyta. Därmed blir elektroniken osynlig. Endast de tunna linorna sträcker sig ut från ytan och optimerar det svävande intrycket till perfektion. Med en annan monteringsvariant som är avsedd för montering i takytor med uppskurna öppningar, kan baldakinen med elektroniken läggas in plant med takytan. Därmed uppnår man en estetik som är jämförbar med dold montering. Basmodellen av den platta, fyrkantiga baldakinen är avsedd för utanpåliggande montering på takytor. Linorna är redan integrerade och färdiga för montering, och kan anslutas och monteras genom baldakinens tvådelade struktur utan att verktyg behövs.

Lägre kostnader med bättre armatureffektivitet

Den höga armatureffektiviteten med 127 lm/W i Lateralo-systemet kan sänka energikostnaderna markant. Med den bredstrålande ljusfördelningen i kombination med en bandbredd av höga ljuseffekter och perfekta vertikalkomponenter kan dubbla arbetsplatser på kontor belysas med en enstaka Lateralo Plus-modell. Detta reducerar även investeringskostnaderna markant.

Ljus på hela ytan. Bländ- och skuggfritt.

Med en intelligent kombination av direkta och indirekta ljusandelar står Lateralo Plus för en unik ljuskvalitet. Detta säkerställs av det innovativa BLGS-systemet. Det dubbla antalet prismatikpunkter som har fördelats på två nivåer avger LED-ljuset med en helt ny styrka.

Variabelt takavstånd. Flexibel planering.

Den särskilt bredstrålande indirekta ljusandelen garanterar en enastående ljuskvalitet även vid låga takavstånd.

Ultraplatt. Och genomskinlig.

Lateralo Plus LED är ultraplatt och verkar sväva i rummet med sin genomskinliga skiva. Detta intryck stöds dessutom av att en separat matarkabel saknas – Lateralo Plus LED matas istället med ström via de tunna wireupphängen.

Dubbelt ljus. Dubbelt sparsam.

Med den bredstrålande ljusfördelningen i kombination med höga ljusflöden kan dubbla arbetsplatsen förses med optimal belysning.

Vidareutvecklad komfort

Active-varianterna med sin anpassningsbara färgtemperatur ger en ännu behagligare ljuskänsla och rätt ljusstämning.

Lateralo Plus LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter