Livelink program

Intelligent planering, mobil driftstart, komfortabel styrning

Smarta appar för den praktiska användningen

I utvecklingsfasen av programmen för LiveLink stod användarnas specifika behov i förgrunden. Dessa program har utvecklats i nära samarbete mellan planerare, arkitekter, installatörer och användare. 

Ett grafiskt användargränssnitt och den intuitiva användarhjälpen har visat sig vara viktiga fördelar vid den praktiska användningen. Användarvänliga funktioner garanterar dessutom maximal användningskomfort och flexibilitet. 

LiveLink Install

Appen för driftstart erbjuder installatören många intelligenta funktioner för en snabb, säker och enkel konfiguration av ljusstyrsystemet. Till exempel kan installatören ofta använda standardiserade Use Cases i appen för många olika standardiserade rumsförhållanden. Därmed kan ljusstyrsystemet tas i drift direkt utan att en föregående planering krävs. 

LiveLink Control

Med appen för användningen, som kallas för LiveLink Control, kan användaren snabbt och enkelt anpassa belysningen antingen till personliga eller till situationsbundna krav. Med det intuitiva användargränssnittet kan användaren till exempel dimma – antingen med smarttelefon eller läsplatta– belysningen till en passande nivå inför en presentation i en konferenssal. Lika lätt går det att aktivera sparade ljusscener, till exempel för bildskärmsarbete.

Use Cases

Hitta snabbt passande lösningar till typiska rum.

I den praktiska användningen konfronteras planerare ofta med relativa likartade konfigurationskrav, t ex med planeringen av ett ljusstyrsystem för en korridor, ett kontor eller ett klassrum. För att förenkla planeringen erbjuder LiveLink en rad olika förinställda rumskonfigurationer: så kallade Use Cases.

Här har TRILUX integrerat sin detaljerade kunskap om arkitektoniska förhållanden, typiska krav och den härför optimala belysningen inom olika branscher. 

Förkonfigurerade parametrar

I detta Use Case har armaturerna redan sammanfattats till passande grupper och försetts med avsedda förinställningar. Även sensorerna har förkonfigurerats med grundparametrar. Med hjälp av dessa data kan installatören därefter utan svårigheter ta ljusstyrsystemet i drift.

Optimal och standardiserad

Use Cases underlättar därmed inte enbart planering och installation. De erbjuder även användaren en säkerhet att belysningen har konfigurerats optimalt och standardiserat. Orsaken: För olika användningsområden har speciella HCL-kurvor sparats i Use Cases som exakt motsvarar de krav som ställs i olika områden. Dessa kurvor tillsammans med standardanvändningar kan snabbt väljas med en app.

Individuella Use Cases

Lösningar för individuella kundbehov

Även för särskilda kundkrav är det möjligt att lägga upp User Cases som är speciellt anpassade till rådande behov. Dessa Use Cases innehåller all kunskap om ljus och användningsmöjligheter som TRILUX kan tillhandahålla. Såväl speciella rumsgeometrier som individuella användningsfall kan därmed utan vidare avbildas.