LiveLink

När intelligens ser dagens ljus.

LIVELINK ÄR NYCKELN TILL EN INTELLIGENT LJUSSTYRNING

En smart allrounder

Hjärnan i LiveLink styrenheten är en Linux-baserad högeffektiv miniatyrdator som bearbetar inkommande dataflöden och fördelar styrkommandon till systemkomponenterna. 

För en särskilt enkel kommunikation med användaren är styrenheten utrustad med en integrerad WLAN-modul för aktivering med läsplatta eller smarttelefon.

Visa produkt

Saneringsproffset

Vid en sanering och om inga extra styrledningar kan eller får lov att dras, kan systemet användas för att aktivera armaturerna trådlöst. För denna installation krävs endast en nätanslutning. 

Driftstarten, som anses som den största utmaningen för styrsystem, kan nu utföras helt problemfritt med hjälp av Use Cases: förkonfigurerade rum från typiska användningsområden finns redan i appen.

Visa produkt

För nätverksuppkoppling

För användning i sport- eller industrihallar kan 10 olika LiveLink WiFi Connect styrenheter anslutas till WLAN som finns i LiveLink. Med denna nätverksuppkoppling är antingen en separat rumsstyrning (per styrenhet) eller en komplettstyrning (med alla styrenheter) möjlig. En förutsättning för denna funktion är samma Use Case i alla LiveLink styrenheter. För tävlingsevenemang i sporthallar kan en definierad ljusscen aktiveras med en enda nyckelbrytare.

Visa produkt

Den individuella projektlösaren

Den serverbaserade lösningen för större projekt består av en kombination av server och DALI/Ethernet-gateways. Servern fungerar som styrenhet och kan, beroende på sin verkningsgrad, styra ett nästintill obegränsat antal armaturer. Därmed kan nästan alla krav som ställs av kunderna realiseras: från enkla till komplexa installationer med tusentals armaturer. 

Närvarodetektering, ljusscener, konstant ljus

Högre effektivitet och lägre kostnader, mer komfort och bättre säkerhet är de främsta fördelarna som LiveLink kan erbjuda användarna. Intelligent sensorik anpassar ljuset till den rådande situationen: Belysning endast vid de tillfällen när det behövs och endast så mycket som krävs.

Grundljus

Bättre komfort och maximal säkerhet med en speciell grundljusfunktion: LiveLink reducerar farorna från mörka ställen och förbättrar intrycket av säkerhet.

Trådlös saneringslösning

Förenklad installation vid sanering med trådlös nätuppkoppling av armaturerna sinsemellan: DALI-styrledningar behöver inte installeras i efterhand, signalerna överförs trådlöst till armaturerna.

Human Centric Lighting

Ljusets färg påverkar många olika reaktioner i den mänskliga kroppen, t ex koncentrations- och prestationsförmågan, välbefinnandet och biorytmen. Human Centric Lighting lösningar använder dessa effekter genom att medvetet anpassa ljusfärgerna till användarnas behov.

Med LiveLink kan till och med komplicera HCL-applikationer realiseras snabbt och enkelt. Därför har olika förloppskurvor sparats i applikationerna i Use Cases. Dessa motsvarar de olika kraven på ett optimalt sätt.

Digitala mervärden med molnanslutning

Översikt över den kompletta belysningsanläggningen: med digitala övervakningslösningar kan potentialerna i en digital belysningslösning utnyttjas utan begränsningar. 

Användare kan välja mellan

  • Energy Monitoring Analysera och optimera energiförbrukningen
  • Light Monitoring Övervaka belysningen och identifiera underhållsbehovet

LiveLink – EN ÖVERSIKT ÖVER SYSTEMET

  LiveLink Basic LiveLink WiFi LiveLink Premium
NÄRVARODETEKTERING, KONSTANT LJUS
LJUSSCENER OCH SEQUENZEN -
GRUNDLJUS -
TRÅDLÖS SANERINGSLÖSNING - -
HUMAN CENTRIC LIGHTING -
DIGITALA MERVÄRDEN MED MOLNANSLUTNING -
INTEGRATION AV GEBÄUDEPLY - -
ANBINDUNG EN GEBÄDELEITTECHNIK - -
KÄNSLA MED ÅTERHÄMTNING-FUNKTION - -
STEUERING PER APP * **
  Till produkten Till produkten Till produkten

* App krävs inte för idrifttagning och drift
** Individuell projektapp

LiveLink Basic-ingångs nivå lösning för prismedvetna besluts fattare

Den enkla inträde i automatisk belysnings styrning: LiveLink Basic möjliggör en energi snål belysnings lösning via den integrerade sensorn (ljus och närvaro). De integrerade gränssnitten tillåter kontroll via smartphone eller knapp.

LiveLink – den smarta och kraftfulla Allroundern

Det har aldrig varit säkrare eller gått snabbare att planera, inrätta och betjäna ljusstyrning än med LiveLink. Med endast en styrenhet och två komfortabla appar kan individuellt definierbara rum konfigureras och styras i en handvändning. 

Den trådlösa lösningen för saneringar

Med LiveLink saneringslösningen kan ett ljusstyrsystem även realiseras snabbt och enkelt under svåra byggnadstekniska förhållanden. Om inga 2-ledars DALI-styrledningar ingår i byggnadens kabelsystem, kan LiveLink drivas trådlöst som option. Kommunikationen mellan styrenheten och armaturerna sker då med ZigBee-radiostandard. Armaturerna är då utrustade med ett Zigbee-DALI-gränssnitt som omvandlar radiosignalerna från styrenheten tillbaka till DALI-kommandon. För maximal flexibilitet kan även kabelbundna komponenter utan vidare integreras i systemet. Såväl styrenheten som ZigBee-DALI-gränssnittet i armaturerna är utrustade med en DALI-utgång. Här kan till exempel andra armaturer, tryckknappar eller sensorer anslutas.

LiveLink som individuell projektlösning

Med ljusstyrsystemet LiveLink kan samtliga ljuspunkter i en belysningsanläggning styras på ett komfortabelt, intuitivt och säkert sätt. 

I omfattande projekt kan det utan vidare handla om tusentals armaturer som aktiveras med ett system. Med den serverbaserade LiveLink-lösningen kan nästan alla krav som kunderna ställer omsättas i praktiken. Systemet tas i drift och styrs lika komfortabelt som med en app.