Med moderna belysningslösningar med LiveLink och TRILUX armaturer kan digitala mervärden snabbt realiseras. LiveLink-lösningar kan utan vidare registreras i molnet. Med så kallade "monitoring ready"-armaturer från TRILUX kan energiförbrukningen i belysningsanläggningen övervakas. Kunderna kan välja bland flera mervärden: till exempel kan energiförbrukningen analyseras, armaturdata visas i timmar eller ett förutsägande underhåll (predictive maintenance) genomföras. 

Varje hjärna behöver sina sinnesorgan – och varje ljusstyrsystem sina sensorer.

Belysning endast de platser och vid de tidpunkt när det önskas, och endast så ljust som behövs. För en behovsanpassad ljusstyrning måste situationerna detekteras exakt. Denna uppgift övertar den intelligenta sensortekniken från STEINEL. Denna sänder information om aktuell dagsljusstyrka i rummen och närvaro av personer till LiveLink.

Närvarosensorerna – Dual HF och IR Quattro HD – erbjuder många användarvänliga funktioner. Sensorns räckvidd ställs in direkt på sensorn. Med LiveLink Install kan till exempel börvärdet för ljusregleringen och frånkopplingsfördröjningstiden ställas in. 

Det perfekta ljuset strålar från den rätta armaturen.

Sedan mer än 100 år tillbaka utvecklar TRILUX skräddarsydda produkter för praktiskt taget varje användningsområde. Djupstrålande armaturer för höga hallar, avbländade LED-armaturer för bildskärmsarbetsplatser i öppna kontorslandskap eller yttäckande belysning i representativ design för chefskontoret. Alla övertygar med en unik ljuskvalitet, lång livslängd, hög energieffektivitet och särskilt enkel montering och underhåll. Och dessutom: Samtliga armaturer från TRILUX är DALI-kompatibla och kan anslutas till LiveLink ljusstyrsystemet med Plug & Play.

Skräddarsydd – ett brett sortiment för höga krav

Det bästa ljusstyrsystemet är endast så bra som produkterna som det styr. TRILUX erbjuder en rad olika armaturer för olika användningar som ger planerare och arkitekter stora utformningsfriheter och alltid resulterar i optimala ljusförhållanden.

Monitoring ready-armaturer

Active-armaturer

Trådlösa armaturer

Outdoor