Ljuspanel G2 LED

Hög flexibilitet för maximal atmosfär

Utmaningen

Ljus är ett element som präglar stämningen och främjar försäljningen inom shop & retail. Allt oftare kräver marknaden alternativ till traditionella genomgående ljuslinjer – här krävs lösningar som erbjuder mer frihet för presentation av varor samt en fullgod belysning i gångarna, samtidigt som en ny atmosfär skapas i butiken.

Lösningen

Med sin intelligenta optik garanterar ljuspanelen G2 LED en likformig och högvärdig grundbelysning i gångarna och en attraktiv atmosfär. Till skillnad från en helt genomgående ljuslinje, skapar ljuspanelen G2 LED i kombination med spotlightmoduler en perfekt mix av grundbelysning och accentuering. Den variantrika panelen kan anpassas flexibelt till belysningssituationen på plats och finns antingen som variant med strömskena eller som saneringslösning för E-Line-linjearmaturer.

Energiesparen

Energibesparing

Mycket hög energieffektivitet upp till 150 lm/W, kan utrustas med CLO-teknologi som tillval som garanterar ett likformigt ljusflöde under hela livstiden

Fördelar i planeringen

Många varianter – hög anpassningsförmåga för större planeringsfrihet

Med en mångfald av olika varianter erbjuder ljuspanelen G2 LED ett enormt planeringsutrymme för att realisera olika belysningskrav inom shop & retail. Förutom de särskilt energieffektiva lösningarna med linsoptik som möjliggör olika utstrålningskonfigurationer i gångarna mellan hyllorna, kan även en opaliserad kupa användas för homogent ljus utan synliga LED-punkter. Dessutom sörjer den svaga indirekta andelen i den opaliserade kupan för en attraktiv takbelysning. Panelen är tillgänglig antingen som klassisk version för en 3-fas-strömskena eller som saneringslösning för E-Line armaturskenor. 

Skifta från en dag till nästa – en flexibel belysningslösning för butiker

Även efter installationen erbjuder en belysningslösning med ljuspanelen G2 LED alla tänkbara friheter. Om utrymmet används till andra ändamål i framtiden, kan enstaka ljuspaneler monteras eller bytas ut flexibelt på strömskenan eller E-Line armaturskenan i efterhand. Dessutom kan hyllor utan vidare placeras om: Panelen i varianten för strömskenor kan vrids runt med 90° och därefter spärras utan att verktyg krävs – därmed kan det uteslutas att de vrids tillbaka av misstag.

Fördelar under installationen

Enkel montering – haka på, skjut fast, vrid runt

Efter att strömskenan eller E-Line armaturskenan har monterats, kan ljuspanelerna G2 LED helt enkelt monteras utan verktyg. Modulerna kan i efterhand förskjutas flexibelt längs med skenan. En speciell egenskap: Efter installationen kan modulerna för 3-fas-strömskenan vid behov även vridas och fixeras med max. 90° anslagspunkt. 

Byt ut blixtsnabbt – E-Line saneringslösningen

Med ljuspanelen G2 LED kan befintliga E-Line linjearmaturer saneras snabbt och enkelt. Vid behov är ljuspanelen tillgänglig med ett förkonfektionerat E-Line fäste. Därmed kan befintliga anläggningar med konventionella T5 eller T8 E-Line enheter blixtsnabbt byggas om till LED-ljusteknik.

Fördelar under drift

Attraktiv – Nästa generations butiksbelysning

De högvärdiga optiska lösningarna i ljuspanelen G2 LED ger en behaglig och högvärdig grundbelysning i butiken – men inte som en genomgående ljusarmatur, utan som en rad av enstaka ljuspaneler som kombineras direkt med spotlights på strömskenan. Resultatet: en attraktiv atmosfär i butiken där varorna kan presenteras perfekt med hjälp av extra spotlights. 

Anpassningsbar – armaturen som kan svängas med 90°

Om kundvägarna i butiken ändras, t ex efter att hyllorna har omplacerats, kommer armaturerna inte att stå på tvären. Tvärtom. Ljuspanelen G2 LED i varianten för strömskenor kan vridas runt med 90° med ett par handgrepp utan att verktyg behövs. Tack vare spärren vid 90° är armaturerna alltid perfekt justerade, vilket ger en enhetlig och harmonisk takbild.

Energieffektiv – Snabb återbetalning vid saneringar

Tack vare den höga energieffektiviteten i ljuspanelen G2 LED som överstiger 150 lm/W reduceras driftskostnaderna jämfört med konventionella ljuslösningar markant, vilket innebär att investeringskostnaderna är återbetalda inom mindre än två år. CLO-teknologin (Constant Light Output) som kan integreras efter kundens önskemål garanterar dessutom ett likformigt ljusflöde under hela livstiden.

Särskild belysnings- och produktkvalitet

Tack vare högvärdiga komponenter, utvalda material och en oslagbar livslängd på 50 000 timmar sörjer ljuspanelen G2 LED tillförlitligt för perfekt ljuskvalitet – oavsett med lins eller opaliserad optik.

Excellent kvalitet

Excellent kvalitet, hög energieffektivitet och hög livslängd för konstand högvärdigt ljus och låga driftskostnader 

flexibel

För en flexibel användning av utrymmet: Version för 3-fas-strömskena kan även efter installationen vridas med 90° och därefter fixeras 

Saneringslösning

Saneringslösning för E-Line ljusarmaturer: extremt enkelt och verktygslöst byte inom ett par sekunder

E-Line LED

Tekniska data

mycket hög energieffektivitet över 150 lm/W
två lumenpaket 6.500 lm och 8.000 lm
livslängd 50 000 tim vid L80 tq 25˚C
tillgänglig i färgtemperatur 3.000 K och 4.000 K
välj bland två olika optiska lösningar lins & opal
kan vridas med 90° tack vare adapter för 3-fas-strömskena
kan vid behov utrustas med CLO-teknologi
förutom standardiserade 3-fas-strömskenor finns även en speciell förkonfektionerad E-Line saneringsinsats

ansökan

Shop & Retail

Paneler i stället för genomgående ljuslinjer: Den attraktiva, variantrika och energieffektiva ljuspanelen G2 LED sörjer för perfekt belysta gångar inom shop & retail. Perfekt för en kombination med spotlights, vid behov på en 3-fas-strömskena eller som E-Line-saneringslösning. 

till ansökan

Ljuspanel G2 LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter