Lumantix LED

Dekorativ stolparmatur för helhetlig utomhusbelysning

Utmaningen

Vid sanering eller nyinstallation av belysningsanläggningar utomhus står inte enbart effektivitet och funktionalitet i fokus – kommuner och orter lägger alltmer värde på dekorativa stolptoppsmonterade armaturer som uppvärderar stadsmiljön. Dessutom krävs armaturer som tack vare sin tekniska utrustningen fortfarande i övermorgon är "state of the art" och kan utrustas flexibelt. 

Lösningen

Optiskt dekorativ, tekniskt innovativ – stolptoppsmonterade armaturer i serien Lumantix LED övertygar med sitt attraktiva formspråk och en innovativ ljusteknik. Utstrålningskonfigurationen för dessa armaturer kan anpassas individuellt med ett brett urval av speciella MLTIQ-linser (Multi-Lens-teknologi). Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) erbjuder en möjlighet att integrera Smart-City-funktioner med den Zhaga-standardiserade sockeln.

Konnektivitet

Energibesparing

Produkt- och applikationsbilder

Fördelar i planeringen

Stort planeringsutrymme och brett användningsspektrum

Den flexibla stolptoppsmonterade armaturen Lumantix LED är tillgänglig i de tre olika klassiska designformerna cylinder, kon och svamp och kan bestyckas med olika utstrålningskonfigurationer och ljusflödespaket samt två valfria ljusfärger beroende på aktuellt behov. Lumantix LED erbjuder olika kopplingsmöjligheter: Vid versionen med enkel effektreduktion kan armaturljusflödet reduceras med 50 procent genom att en styrfas kopplas ifrån. I versionen med den självständiga effektreduktionen styrs armaturljusflödet med en integrerad utvärderingselektronik. Smart-Lighting-Ready-varianten (SLR) är utrustad med en Zhaga-standardiserad sockel och öppnar därför portarna för att vid ett senare tillfälle upprusta armaturen med ett ljusstyrsystem.

Dekorativ utomhusarmatur för urban miljö

Den dekorativa Lumantix LED med sitt klassiska formspråk kan infogas harmoniskt i alla slags omgivningar kring byggnader och berikar samtidigt den urbana miljön i sin egenskap som utomhusbelysning i stadsmiljö. Därmed får planerare med stolptoppsmonterade armaturer olika mångsidiga ljuslösningar som garanterar optimal belysning på såväl parkeringsplatser, entréer  och gångar intill byggnader som längs med stadsgator och öppna platser.

Skräddarsydd belysning

Det effektiva optiska systemet i den stolptoppsmonterade armaturen möjliggör tack vare Multi-Lens-teknologin (MLTIQ) en perfekt belysning även vid längre avstånd mellan ljuspunkterna – oavsett om det rör sig om stadsgator och öppna platser eller gångar intill byggnader. Dessutom garanterar Constant-Light-Output-teknologin (CLO) ett likformigt ljusflöde under hela livstiden så att Lumantix LED avger en konstant optimal ljuskvalitet.

Oavsett om sanering eller nyinstallation – en lösning för allt

Vid en sanering eller nyinstallation är hög energieffektivitet och lång livstid centrala urvalsvillkor för utomhusarmaturer. I båda fall kan Lumantix LED övertyga. Redan i versionen med en enkel effektreduktion övertygar armaturen med låga driftskostnader, samtidigt som denna saneringslösningar öppnar upp för höga besparingspotentialer jämfört med konventionella anläggningar. 

Fördelar under drift

Hög energieffektivitet, låga driftskostnader

Den stolptoppsmonterade armaturen med upp till 115 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar tg 25˚C (L80) är särskilt energieffektiv. Därmed ger den betydligt lägre driftskostnader jämfört med konventionella lösningar  så att utgifterna för anskaffningen är återbetald inom kort tid. Från denna tidpunkt spar ägarna reda pengar med sina anläggningar - oavsett om det är en belysningssanering eller en nyinstallation.

Perfekt ljus för en hel stad

Gator, vägar, platser, gågator och parkeringsplatser – alla dessa områden ställer olika speciella krav på utomhusbelysningen. Lösningen: Med den särskilt högvärdiga och effektstarka Multi-Lens-teknologin (MLTIQ) kan utstrålningskonfigurationen i Lumantix LED anpassas perfekt till individuella ramvillkor. Detta gör armaturen till exakt rätt belysningslösning som är perfekt anpassad till alla krav som ställs utomhus. 

Dekorativ utomhusbelysning med smarta funktioner

Med sitt attraktiva formspråk och de klassiska designvarianterna – som cylinder, kon eller svamp – kan Lumantix LED inte enbart infogas harmoniskt i alla slags omgivningar, utan uppvärderar dessutom stadsmiljön och områden intill byggnader optiskt. I varianten Smart-Lighting-Ready (SLR) med den Zhaga-standardiserade sockeln finns dessutom en option att integrerar ett ljusstyrsystem och till exempel realisera Smart-City-funktioner.

PERFEKT BELYSNING

Multi-Lens-teknologi (MLTIQ) står för perfekt belysning för olika slags användningar

KONSTANT HÖG LJUSKVALITET

Constant Light Output (CLO) ger likformigt ljusflöde under hela livstiden 

SMART LIGHTING READY

I varianten Smart-Lighting-Ready (SLR) finns en option för att integrera Smart-City-funktioner via den Zhaga-standardiserade sockeln