Mirona Fit LED

Minimala dimensioner med maximal power

Utmaningen

Höga temperaturer, fukt, gnistslag, ånga, vibrationer: i industrihallar råder ett hårt klimat. Inte enbart produktionsanläggningar måste tåla detta klimat, man måste även kunna lita på belysningen. Problemet: Just i hallar med högt i tak är underhåll komplicerat och kostnadsintensivt. Här behövs armaturer som inte bara är extremt tillförlitliga och långlivade, utan dessutom har lågt underhållsbehov. Samtidigt ska de kunna avge likformigt och bländfritt ljus. 

Lösningen

Mirona Fit LED är den ideala belysningslösningen för krävande omgivningar. Detta gäller för lager- och logistikhallar, t ex inom den tunga industrin eller inom livsmedelsindustrin eller för idrottshallar. Med en livslängd på 50 000 timmar – till och med upp till 70°C – är den såväl extremt långlivad som tillförlitlig och kräver nästan inget underhåll under drift. Dessutom kan den anpassas till individuella krav och sörjer därmed för en hög ljuskvalitet för arbetssäkerheten i alla slags miljöer. 

Konnektivitet

Energibesparing

Mirona Fit LED

Fördelar i planeringen

Många utformningsmöjligheter

Mirona Fit LED är tillgänglig i många olika lumenpaket samt med olika utstrålningskonfigurationer. Den kan dessutom utrustas med valfria sensorer eller CLO-teknologi (Constant Light Output). Dessutom kan armaturen nu till och med installeras på ett E-Line LED fäste. Tack vare denna flexibilitet får planerare ännu fler utformningsmöjligheter för att leva upp till de många belysningskrav som ställs av användare inom industrin. Mirona Fit-SPO LED som är skyddad mot bollslag är dessutom lämpad för användning i idrottshallar.

Komfortabel planering av större projekt

Tack vare den mycket höga energieffektivitet upp till 150 lm/W och höga ljusflödespaket med 13 000 lm, 26 000 lm och 52 000 lm förenklar armaturen planeringsarbetet för större projekt eftersom ett färre antal ljuspunkter behöver planeras in. Det bästa beviset för detta är 52 000 lm-versionen som möjliggör en sanering med 2:1. 

Intelligent styrning för ännu mer effektivitet

Vid sidan av basvarianten erbjuder Mirona Fit LED som sensorversion ännu bättre möjligheter för planerare att ytterligare förbättra effektiviteten. Sensorer registrerar om personer är närvarande och ljusstyrsystemet LiveLink anpassar ljuset behovsanpassat till skiftande krav i olika arbetsprocesser. 

Fördelar under installationen

Förenklad montering tack vare lägre vikt

Beroende på aktuellt lumenpaket och storlek väger LED-armaturen endast 4 kg, 8 kg resp. 12 kg (52 000 lm). Denna jämförelsevis låga vikt underlättar monteringen 

Fördelar under drift

Snabb återbetalning

Tack vare den höga energieffektiviteten sänker Mirona Fit LED driftskostnaderna avsevärt jämfört med en konventionell belysningslösning. Därmed återbetalas investeringskostnaderna snabbt och ägaren kan spara reda pengar med sin belysningsanläggning.

Flexibel ljuslösning

Mirona Fit LED med sin variantmångfald är så flexibel att den kan leva upp till nästan alla belysningskrav inom industrin. Tack vare denna anpassningsförmåga kan ägare sammanställa rums- och byggnadsövergripande belysningsanläggningar med en enhetlig design. Även om utrymmena ska användas till andra syften i framtiden är detta inget problem för den mångsidiga armaturen. 

Version för idrottshallar med skydd mot bollslag

I varianten Mirona Fit-SPO LED är armaturens baksida förstärkt. Den tål utan vidare extrema villkor som verkar på en armatur som utsätts för bollslag i en idrottshall. Men samtidigt garanterar den en varaktigt säker belysning.

Innovativ termostyrning för lång livslängd

Särskilda kyllameller längs med LED-modulerna ger en maximal luftcirkulation, snabb värmeavledning och optimal kylning av armaturen. Denna smart termostyrning ger armaturen inte enbart en lång livslängd, utan skapar även en skorstenseffekt som innebär att damm kan avlagras sämre ovanför armaturen. Med tillbehöret Mirona Fit ZDP kan detta skydd mot dammavlagringar dessutom optimeras ytterligare. 

Snabbt och enkelt underhåll

I versionen med enskivigt säkerhetsglas tål Mirona Fit LED dessutom gnistor. Samtidigt förenklar kupan rengöring av armaturen inom tung industri.

Monitoring med LiveLink: Håll alltid ett öga på belysningen

Med den intelligenta LiveLink-modulen har ägare numera alla belysningsrelevanta driftdata i blick – och givetvis i realtid. Därmed kan förebyggande åtgärder vidtagas för att optimera energiförbrukning och underhållsintervall. Detta minimerar dyra avbrottstider och förbättrar CO2-balansen med energibesparing. För ägaren är detta ett klart plus för säkerhet och flexibilitet. 

Mängd olika varianter

klarar av olika belysningsuppgifter inom industrin tack vare sin variantmångfald

Tillförlitlighet

särskilt tillförlitlig, underhållsfattig och lång livslängd med 50 000 tim tack vare den höga kapslingsklassen IP65 och temperaturbeständiga material

Linsoptik

avger likformigt och bländfritt ljus med speciell linsoptik

Ljuskvalitet

främjar arbetssäkerheten i industrin tack vare optimala siktförhållanden och ljuskvalitet

Monitoring

mer säkerhet och flexibilitet med övervakning av driftdata med en intelligent LiveLink-modul

Tekniska egenskaper

MIRONA FIT LED,VÄRDE:
livslängd 50 000 tim vid omgivningstemperatur upp till 70 °C
Energieffektivitet upp till 170 lm/W
Flexibilitet tack vare olika ljusflödespaket med 13 000 lm, 26 000 lm och 52 000 lm samt tre olika utstrålningskonfigurationer (bredstrålande, djupt bredstrålande samt djupstrålande)
integration av valfria sensorer med närvarodetektering och ljusstyrsystem (t ex LiveLink), LiveLink wireless solution for radio refurbishment
valfri utrustning med CLO-teknologi (Constant Light Output)
termostyrning för maximal luftcirkulation och optimal kylning av armaturen som samtidigt försvårar avlagring av dammpartiklar på armaturen
valfritt tillbehör Mirona Fit ZDP för extra skydd mot dammavlagringar
Kapslingsklass IP65
MOR: Monitoring-ready
HACCP-överensstämmelse
Tillbehör:
-valfri monteringsbygel för montering på vägg

-lämplig för montering vid E-Line LED fäste

-versionen med enskivigt säkerhetsglas erbjuder skydd mot gnistor och förenklar rengöringen inom tung industri
MIRONA FIT
-SPO LED, VÄRDE:
DIN-godkänd bollsäker armaturstomme av tryckgjutet aluminium med förstärkning på baksidan
finns i två olika ljusflödespaket med 13 000 lm eller 26 000 lm för utanpåliggande takmontering
energieffektivitet upp till 170 lm/W
livslängd 50 000 tim vid omgivningstemperatur upp till 50°C
finns i ljusfärg 4.000 K

Mirona Fit LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter