Nextrema G3 LED

den robusta våtrumsarmaturen för extrema situationer

Utmaningen

Uppnå mer med mindre – Resurseffektivitet inom industrin är en självklarhet. För ungefär två tredjedelar av alla företag vi frågat är energiförbrukningen den viktigaste frågan. Här spelar belysningen en viktig roll. I fabriker utgör de ungefär 15 procent av strömförbrukningen, i lagerhallar så pass mycket som 80 procent. Dessutom orsakar underhållskrävande äldre anläggningar ofta störningar inom produktion och drift, och i värsta fall även driftavbrott. Samtidigt måste man beakta att riktade belysningar för olika användningsområden som inte kan realiseras med en enda standardlösning..

Lösningen

Nextrema G3 LED som är den tredje generationen av TRILUX välkända våtrumsarmatur är en specialiserad och högeffektiv belysningslösning för industriell miljö. Med sin extremt robusta tryckgjutna aluminiumstomme är den otroligt motståndskraftig mot kyla, värme, fukt, damm, slag och stötar. Dessutom övertygar denna LED-armatur med en övergenomsnittlig nästintill underhållsfri livslängd. Tack vare den bifogade monteringsmallen, monteringsclips och Wieland snabbkopplingssystemet kan Nextrema G3 LED installeras mycket snabbt. Tre olika speciella ljusfördelningar som erbjuds öppnar upp dörrarna för optimalt anpassade lösningar för olika användningsområden.

Resultatet

Oavsett om det rör sig om kylrum, livsmedelsproduktion, logistikhallar, tvättanläggningar eller parkeringshus: Nextrema G3 LED avger behagligt homogent och bländfritt ljus och medför inte enbart lägre driftskostnader. Den tillförlitliga belysningen ser även till att driften hålls igång. Tack vare tre speciella ljusfördelningar kan en optimal belysning alltid säkerställas – behagligt symmetriskt ljus i parkeringshus och reducerat antal ljuspunkter i logistikhallar med passande ljusförhållanden även i djupa hyllkorridorer.

Lång livslängd. Låga kostnader.

När Nextrema G3 LED väl har installerats kan man dra nytta av den övergenomsnittliga höga livslängden som uppgår till 85 000 timmar och det extremt låga underhållsbehovet. Kostsamma avbrottstider under löpande drift i en produktionshall tillhör numera det förgångna. I kombination med sin energieffektivitet upp till 170 lm/W garanterar armaturen att de totala driftskostnaderna hålls på en låg nivå. 

Speciella ljusfördelningar. För optimal användning.

Två extra utstrålningskonfigurationer erbjuder särskilda fördelar: den mycket bredstrålande varianten reducerar mörka ställen i parkeringshus, till och med vid låg takhöjd, och ger därför en bättre säkerhetskänsla. Den djup-/bredstrålande varianten med låg bländningsfaktor är det perfekta valet för lager- och kylhus och förbättrar till exempel arbetssäkerheten för gaffeltruckförare. Därmed reduceras antalet erforderliga ljuspunkter.

Robust kåpa. Pålitlig drift.

Tack vare den högvärdiga bearbetningen med den robusta tryckgjutna aluminiumstommen och den slagfasta utformningen klarar Nextrema G3 LED fukt, smuts och temperaturvariationer mellan -30° och +35°C, och garanterar därför pålitlig drift under extrema villkor.

Liten modell. Hög effekt.

Nextrema LED 3G är kompakt och effektstark: Med en längd som endast uppgår till 1 m har den samma ljuseffekt som de konventionella 1,5 m långa våtrumsarmaturerna. Detta förenklar belysningen i utrymmen med begränsad monteringsplats.

Väl genomtänkt sensorik. Intelligent ljusstyrsystem.

Valfria närvaro- och dagsljussensorer möjliggör behovsanpassade konfigurationer och en säker belysningsstyrning. Till exempel kan man installera en "medföljande" belysning i parkeringshus, som "följer med" fotgängare och bilister genom byggnaden och därmed ger en känsla av säkerhet. Dessutom möjliggör det integrerade ljusstyrsystemet LiveLink en snabb och intuitiv användning av s k Use Cases, till exempel i produktionshallar.

Snabb och kompakt installation.

Med sina kompakta mått som uppgår till en meter, snabbkopplingssystem Wieland, monteringsclips och monteringsmall kan Nextrema LED 3G monteras snabbt, lätt, polförväxlingssäkert och platssparande.

Inget tak, inget problem: Robust konstruktion för nästan alla användningsområden

Nextrema G3 LED trotsar till och med extrem väderlek och kan i PMMA-versionen med högre UV-resistens även användas i ej övertäckta utomhusområden nära byggnader. Med passande tillbehör är en horisontal eller vertikal väggmontering möjlig inom många områden där endast utomhusarmaturer hittills kunde användas. Lastzoner eller utomhusområden vid parkeringshus kan därmed dra fördel av en enhetlig planering med konstant fullgod ljus- och produktkvalitet.

Lång livslängd och hög energieffektivitet

Det låga underhållsbehovet och den extrem höga livslängden i systemet Nextrema G3 LED som uppgår till 85 000 timmar, i kombination med en hög energieffektivitet upp till 170 lm/W, innebär att investeringskostnaderna är återbetalda inom kort tid. Därmed kan även de totala driftskostnaderna hållas på en låg nivå.

Stark effekt även vid höga monteringspunkter

I kombination med den djup-/bredstrålande optiken och ett ljusflöde upp till 8 000 lumen är Nextrema G3 LED det perfekta valet för användning vid höga monteringspunkter, t ex i produktions- eller lagerhallar inom livsmedelsindustrin.

Högvärdig bearbetning

Den högvärdigt bearbetade tryckgjutna aluminiumstommen bidrar till den hög livslängden för Nextrema G3 LED. Detta gör armaturen särskilt motståndskraftig mot all slags belastning – vare sig det är smuts, damm, fukt, värme eller kyla.

Valfri ljusstyrning

Vid behov kan Nextrema G3 LED även styras med ett ljusstyrsystem, till exempel för medföljande belysning i parkeringshus.

Tekniska egenskaper

Beteckning Värden
Armaturljusflöde: 2.300 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm (actual luminous flux levels vary depending on diffuser material)
Effektivitet: up to 170 lm/W
Livslängd: 85.000 h L80 / ta 35°C (system service life)
Färgåtergivning / -temperatur: 840
Inkopplingssätt: ET, ETDD
Mått (L x B x H): LDC wide distribution: 1.042 x 96 x 98 mm
LDC extremely wide/narrow-wide distribution: 1.042 x 96 x 112 mm
Kapslingsklass: IP66/ SKI/ IK08, 6J (PC diffuser)
Ytterligare funktioner: +HFS, LiveLink

Nextrema G3 LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter