Oleveon Fit LED

Enkel planering. Flexibel sanering. Klar för framtiden.

Utmaningen

Vare sig i parkeringshus, logistikhallar, produktionsområden eller övertäckta utomhusområden – våtrumsarmaturer används ofta enligt principen "huvudsaken den är standardiserad och funktionell". Men detta skänker bort enorma kapaciteter som en modern våtrumsbelysning erbjuder inom ljuskvalitet, energieffektivitet, rumseffekt och konnektivitet. 

Lösningen

Oleveon Fit LED höjer belysningskvaliteten i våtrum till en helt ny nivå. En innovativ 3D-prisma-teknologi garanterar ett homogent, bländfritt ljus medan den modernaste LED-teknologin minimerar energiförbrukningen. En omrustning är rena barnleken: Oleveon Fit LED har utvecklats speciellt för en snabb och okomplicerad sanering och kan tack vare sin stora variantmångfald och integrering av ljusstyrning och sensorik anpassas optimalt till rådande ramvillkor.

Konnektivitet

Energibesparing

Fördelar i planeringen

Stor variantmångfald för exakt anpassat ljus

Med sin flexibilitet och anpassningsförmåga utgör Oleveon Fit LED en komplettlösning ur en hand inom segmentet våtrumsarmaturer. Tack vare användningsspecifika optiska lösningar, lumenpaket och kupmaterial anpassar de sig redan som standardlösning på ett perfekt sätt till olika användningsområden. Kundernas individuella önskemål kan realiseras med skräddarsydda specialtillverkningar. Med ljusstyrsystem såsom LiveLink samt olika sensorik-moduler kan Oleveon Fit LED styras intelligent. 

Användarorienterad belysningsteknologi – effektiv och bländningsoptimerad

Med sina olika optiska lösningar satsar Oleveon Fit LED i första hand på effektivitet eller ljusverkan. Med denna effektivitetsoptimerade variant med innovativ TRILUX 3D-prisma-teknologi kan man spara in upp till 15 % ljuspunkter jämfört med konventionella lösningar på marknaden. 

En variant av Oleveon Fit LED som har optimerats ytterligare med en diffusor avger ett särskilt behagligt och homogent ljus – en fördel vid låg takhöjd t ex i parkeringshus eller på arbetsplatser för montering. 

Pålitlig belysningsnivå

Constant Light Output (CLO) som kan väljas som tillval garanterar ett likformigt ljusflöde under hela livstiden. Detta säkerställer en konstant hög belysningskvalitet och sänker energiförbrukningen i armaturerna med upp till 10 % jämfört med klassiska kopplingsbara lösningar.

Fördelar under installationen

Mycket saneringsvänligt

Det har aldrig varit så lätt att genomföra en sanering: Tack vare det genomtänkta kapslingskonceptet med ett förlängt monteringsspår och ett högt antal matningsmöjligheter kan befintliga borrhål och kabeldragningar användas nästan helt oberoende av modell eller tillverkaren vid ett 1:1 byte. En annan höjdpunkt är den klämfria låstekniken: För montering av kupan behövs inga klämmor längre, vilket innebär att förinstallerade smådelar som löper risk att tappas bort numera tillhör det förgångna. Detta förkortar monteringstiderna med upp till 10 %. Vid speciella önskemål kan ytterligare anslutningsmöjligheter erbjudas, t ex ett Wieland-snabbkopplingssystem. 

Flexibel anpassning på plats

Med sitt särskilt flexibla armaturkoncept kan Oleveon Fit LED snabbt och enkelt anpassas på plats till rådande ramvillkor. Till exempel kan speciella varianter av ljusflödespaket ställas in flexibelt med Multilumen-tillvalet. Armaturen som ska öppnas kan snabbt anpassas till det aktuella användningsrummet eller till den individuella monteringspositionen. Och därmed kan man undvika returnerade varor och omplaneringar om den reella villkoren på plats avviker från planeringen. 

En trådlös lösning för en snabb installation

För det fall att inga DALI-styrledningar är förhanden, kan Oleveon Fit LED även nätverkskopplas med trådlös radioanslutning och därefter integreras i LiveLink ljusstyrsystemet. Därmed kan fördelarna i LED-teknologin med siktet inställt på effektivitet och styrningsmöjligheter realiseras användarspecifikt överallt utan omfattande ändringar i byggnaden eller nya DALI-kablar. 

Fördelar under drift

Det lönar sig: kontinuerligt låga drifts- och underhållskostnader

Oleveon Fit LED erbjuder ett excellent pris/prestanda-förhållande. Tack vare sin höga energieffektivitet som kan uppgå till 145 lm/W och en livslängd på L80 50 000 tim sjunker driftskostnaderna jämfört med konventionella lösningar markant, så att den initiala investeringen snabbt är återbetald. Med en kombination med sensorer som antingen kan integreras direkt i armaturerna eller kopplas in i LiveLink, kan energiförbrukningen sänkas ytterligare. 

 

Bästa sikten: 3D-prisma-teknologi för hög ljuskvalitet

Oleveon Fit LED övertygar med sin unika ljuskvalitet. Anledningen till detta är den innovativa TRILUX 3D-prisma-teknologin: Denna minimerar bländningen och sörjer för en särskilt  homogen och behaglig ljusfördelning. 

 

Färgtemperatur: 6 500 K som främjar produktiviteten

Med omedelbar verkan ingår numera ljusfärgen 6 500 K till standardsortimentet för Oleveon Fit LED. Anledningen: Ljus med en hög andel blått ljus kan höja koncentrationsförmågan under dagen. Antalet fel och olyckor reduceras och produktiviteten stiger. 

 

Monitoring med LiveLink: Håll alltid ett öga på belysningen

Med den intelligenta LiveLink-modulen har ägare numera alla belysningsrelevanta driftdata i blick – och givetvis i realtid. Därmed kan förebyggande åtgärder vidtagas för att optimera energiförbrukning och underhållsintervall. Detta minimerar dyra avbrottstider och förbättrar CO2-balansen med energibesparing. För ägaren är detta ett klart plus för säkerhet och flexibilitet. 

 

Styrning med LiveLink: Utveckla, använda och anpassa ljusscenarier

Med LiveLink användningsfallen kan driftparametrar för alla armaturer i ett och samma utrymme konfigureras individuellt och därefter sparas tillsammans. Med användningsfall kan särskilda användningsberoende ljusscenarier aktivering antingen med en brytare eller med en smart periferienhet. Detta gäller särskilda ljusförhållanden för monteringsprocesser eller datorarbetsplatser. Om arbetsförloppen ändras eller om rummet ska användas till andra syften, kan användningsfallen programmeras om snabbt och flexibelt – och därmed kan optimala ljusförhållanden genast garanteras på nytt. 

 

Decennier av erfarenhet: Maximal säkerhet och inga bekymmer

Vid utvecklingen av Oleveon Fit LED har TRILUX dragit fördel av sina flera decennier av kunskap inom våtrumsbelysning och kan därmed erbjuda en ljuslösning med högvärdig material- och komponentkvalitet. 

 

Saneringslösning

Ideal saneringslösning för ett okomplicerat 1:1 byte

Effektivitet och ljuskvalitet

Högvärdigt ljus och låga driftskostnader tack vare 3D-prisma-teknologi och energieffektivitet upp till 145 lm/W

Variantmångfald

Stor variantmångfald för skräddarsydda belysningskoncept

Framtida

Framtidssäker med intelligenta connectivity-funktioner

Einfach geplant

Ytterligare individualitet med en enkel lumeninställning vid installation

Monitoring

Mer säkerhet och flexibilitet med övervakning av driftdata med en intelligent LiveLink-modul

TEKNISKA EGENSKAPER

Energieffektivitet upp till 145 lm/W
Livslängd L80 50.000 tim tq 25°C
Ljusflöde 2 300 lm, 4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm och som Multilumen-lösning
2 längder: 1 200 mm och 1 500 mm
PC/PMMA-kupor tillgängliga
Färgtemperatur 4 000 K, 6 500 K
Nödljusvarianter 3 tim
tillsatsutrustning med Constant Light Output-teknologi (CLO)
Integrerade sensorlösningar med närvarodetektering, dagsljusberoende belysningsreglering och intelligent ljusstyrsystem (t ex LiveLink)
LiveLink-versioner bl a för fjärrstyrnings- monitoring-användning