Parelia LED

Axelparallellt ljus i linje med arkitekturen

Utmaningen

Moderna arkitekturkoncept kräver en belysningslösning som även kan användas parallellt med byggnadens axel så att den individuella rums- och byggnadsestetiken kommer optimalt till sin rätt. Samtidigt måste belysningen garantera perfekta arbetsvillkor på kontoret.

Lösningen

Med Parelia LED kan attraktiva belysningskoncept som är parallella med byggnadens axel realiseras. Tack vare den speciella modellen kan armaturen placeras centralt över skrivbordet, utan att en störande och bländande reflexer uppstår på speglande ytor, t ex pekplattor. Den höga indirekta ljusandelen garanterar en standardiserad allmänbelysning. Andra speciella egenskaper är den exklusiva designen med sidoplacerad ljuslinje och en linjearmatur för krävande rumskoncept.

Konnektivitet

HCL

Energibesparing

Fördelar i planeringen

Attraktiv utformning av byggnaderna i linje med arkitekturen

Just för modern kontorsarkitektur blir intrycket från rummet och blicken utifrån och in i byggnaden allt viktigare. Här erbjuder Parelia LED nya utformningsmöjligheter. Lösningen som löper parallellt med byggnadens axel öppnar upp rummet och undviker de typiska ljusremsorna vid en fönsterparallell placering.  

Linjearmaturlösning för krävande rumskoncept

Som linjearmatur kan Parelia LED belysa till och med krävande utrymme såsom stora kontorsytor, open space-koncept eller workbenches. Ännu ett plus: Vid an placering parallellt med byggnadens axel planeras in oberoende av byggnadens axelmått. 

Bländfritt ljus utan bländande reflexer

Parelia LED vars längd uppgår till 2,1 m och som är utrustad med en speciell ljusstyrning lämpar sig optimalt till belysning av arbetsplatser på kontor. Ljuset verkar trots den höga indirekta andelen behagligt homogent och bländfritt. Och tack vare ett mittstycke utan direkt ljusandel kan armaturen placeras centralt över skrivbordet utan att bländande reflexer uppstår på pekplattor eller smarta telefoner. 

Färre armaturer, mindre arbete

Med Parelia LED kan ett mindre kontor med tre axlar och med max. mått 4 x 5 m golvyta belysas i tillräcklig mån med endast en enda pendlad armatur i stället för fyra infällda armaturer. Därmed finns det fortfarande tillräckligt mycket plats ovanför och på innertaket för ytterligare installationer. Dessutom uppstår ett rofyllt rumsintryck.

Modern design med sidolöpande ljuslinje

Parelia LED har en sidoplacerad medlöpande ljuslinje som fungerar som länk mellan den smäckra profilen och den ovanliga designen. Denna ger den enstaka armaturen precis som linjearmaturen ett unikt och omisskännligt designspråk och förknippar direkt och indirekt ljus med  varandra utan att dominera rummet.

Ljusstyrning för modern kontorsmiljö

Vid behov kan Parelia LED integreras snabbt och okomplicerat i ett ljusstyrsystem (t ex LiveLink) och därefter styras med inbyggd sensorik. Dessutom finns Parelia LED även som en Active-armatur som kan användas för att individuellt reglera ljusfärgen – perfekt för moderna kontorskoncept där Human Centric Lighting kommer till användning för ett kvalitativt särskilt högvärdigt ljus som orienterar sig efter användarnas behov. 

Fördelar under installationen

Snabb montering tack vare färre armaturer

Med en längd som uppgår till 2,1 m och sitt höga ljusflödespaket med ungefär 13 000 lumen uppfyller Parelia LED belysningsuppgiften för flera enstaka armaturer. Färre armaturer i varje rum innebär dessutom snabbare och enklare installation.

Enkel installation av linjearmatur

Parelia LED kan installeras snabbt och enkelt som linjearmatur. För detta ändamål ska endast motsvarande linjearmaturmoduler kopplas samman – särskilda anslutningskontakter behövs inte. En genomgångskoppling förenklar och påskyndar dessutom installationen.  

Fördelar under drift

Låga driftskostnader

Med en energieffektivitet på 134 lm/W och 50 000 drifttimmars livslängd (L80 vid 25°C) står Parelia LED för permanent låga driftskostnader. Med Parelia LED vars längd uppgår till 2,1 m behövs dessutom betydligt färre armaturer i varje rum jämfört med belysningskoncept med infällda armaturer. Detta resulterar i en snabb återbetalning av investeringarna. 

Ljus för nya media

Parelia LED kombinerar direkta och indirekta ljusandelar. Med den excellenta ljustekniken och optiken garanterar den en särskilt balanserad och skuggfri belysning utan bländande reflexer. Om armaturen monteras centralt över skrivbordet garanterar mittstycket utan direkt ljusandel att arbetsområdet belyses med en sidoriktad ljusstråle. Detta förhindrar bländande reflexer på speglande ytor, t ex pekplattor eller smarta telefoner, och underlättar varseblivningen av objektdetaljer. 

Exklusivt, attraktivt formspråk

Med den exklusiva armaturdesignen med den sidolöpande ljuslinjen är Parelia LED verkligen ett blickfång – såväl som enstaka armatur som linjearmatur. Rummen verkar mer moderna och städade. 

Individuellt ljus med Active-varianter

Som option erbjuds Parelia LED även som Active-variant. Här kan färgtemperaturen ställas in individuellt och behovsanpassat mellan 2 700 K och 6 500 K med ett ljusstyrsystem (t ex LiveLink). Ideala förutsättningar för att ändra ljusfärgen under dagens lopp analogt till solens naturliga vandring över himlen och samtidigt utnyttja alla fördelar med Human Centric Lighting. 

arkitektur stödjande

Särskilt lämplig för belysningskoncept parallella med byggnadens axel som harmonierar med arkitekturen

reflektionsfri

Inga reflexer av direkt ljusandel, inte ens vid central montering över skrivbordet, det perfekta valet för nya media

bländningsfritt

Bländfritt ljus med hög indirekt andel upp till 80 %

unik

Attraktiv design med sidolöpande ljuslinje

TEKNISKA EGENSKAPER

Särskilt lämplig för belysning parallell med byggnadens axel
Dessutom lämplig för fönsterparallell belysning
Kompatibel för linjearmatur
Hög indirekt ljusandel upp till 80 %
Hög livslängd av 50 000 tim (L80 vid 25°C)
Hög energieffektivitet av 134 lm/W
Tillgänglig antingen med 3 000 K eller 4 000 K färgtemperatur eller som Active-variant (2 700 K till 6 500 K)
Hög avbländning enl. UGR19 för belysning av bildskärmsarbetsplatser
Kapslingsklass IP 20

Installation video

Trilux Parelia Continuous Line Assembley

Trilux Parelia Assembly Tutorial

Parelia LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter