ViaCon LED

Intelligent armatur med integrerad framtidssäkerhet

Utmaningen

Den som investerar i en toppmodern utomhusbelysning idag, kommer kanske att överraskas av nästa armaturgeneration i morgon. Detta problem är en av anledningarna till att en komplett omrustning av utomhusbelysningen i en stadsmiljö till energieffektiv LED-teknologi är så svår att genomföra. Fortfarande används ofta konventionella långfältsarmaturer. Samtidigt innebär en omställning till LED enorma teknologiska möjligheter och en energibesparingspotential över 50 procent. Dessutom erbjuder intelligent LED-ljus med sina omfattande nätverksmöjligheter en rad av olika Smart-City-applikationer för framtidens städer.

Lösningen

TRILUX ViaCon LED är en energieffektiv belysningslösning för utomhusanvändning med ett revolutionärt enkelt modulkoncept. Välj bland otaliga ljusfördelningskurvor och många olika monteringsmöjligheter – från klassisk montering på stolpe till en pendlad armatur. Armaturen finns dessutom med olika varianter av intelligenta moduler, från en basversion upp till versioner med nästintill gränslösa nätverks- och styrmöjligheter. För maximal framtidssäkerhet kan ViaCon LED som "Smart Lighting Ready" version när som helst snabbt och enkelt upprustas och omrustas i efterhand med plug & play.

Resultatet

Allt är möjligt: tack vare den extremt flexibla, individuellt anpassningsbara modulära uppbyggnaden erbjuder ViaCon LED maximal planeringsfrihet samt framtidssäkerhet, alltså även investeringssäkerhet. Redan den ekonomiska basversionen drar fördel av LED-teknologin. Premiumvarianten "Smart Ligthing Ready" garanterar maximal intelligent belysning – tack vare många Smart-City-funktioner och -användningar som t ex inställning av ljusflöde och dimningsprofiler med bluetooth.

Viacon LED

Produkt och referensbilder

Modulsystem för maximal flexibilitet

ViaCon LED kan snabbt och enkelt kombineras individuellt enligt modulprincipen. Armaturen är tillgänglig med fler än 25 olika ljusfördelningskurvor och kan dessutom bestyckas med tre olika intelligenta moduler. ViaCon LED är därmed en garanti för optimerade ljusförhållanden överallt.

Flera olika monteringsoptioner

För att uppnå ett så brett användningsspektrum som möjligt, kan ViaCon LED monteras på många olika sätt. Förutom versionerna för montering på stolparm och på stolptopp, finns ViaCon LED även som pendlad armatur med genomgångskoppling.

Tre modulvarianter. 1 000 möjligheter

ViaCon LED finns med tre intelligenta moduler i olika utbyggnadssteg – från basvarianten till premiumvarianten med ljusstyrsystem. Redan basvarianten erbjuder omfattande styrningsmöjligheter, t ex en självständig effektreduktion med 50 procent. Med Basic-Switch-versionen kan dessutom tre olika ljusflödesinställningar aktiveras med en omkopplare utanför armaturen, till exempel höga lumenpaket för huvudtrafikleder och lägre ljusflöden för mindre sidogator. Maximalt antal möjligheter och fullgod framtidssäkerhet erbjuder det intelligenta modulära Smart Lighting Ready (SLR) som används för att integrera nästintill varje tänkbar Smart-City-applikation och -funktion, t ex inställning av ljusflöde och dimningsprofil med bluetooth eller ett komplett ljusstyrsystem med plug & play.

Komponentbyte för framtidssäkerhet

Redan med den ekonomiska och energieffektiva LED-basversionen är enorma kostnadsbesparingar möjliga. Använda "Smart Lighting Ready" version är dessutom försedd för framtiden: om kraven – eller de finansiella möjligheterna – ändras kan ViaCon LED anpassas snabbt och enkelt. Med den modulära uppbyggnaden är en efterföljande upprustning eller omrustning alltid möjlig med minimalt arbete med plug & play.

Stark effekt, hög effektivitet, stora avstånd

Energieffektiviteten i ViaCon LED som uppgår till max. 140 lm/W är vägvisande. Med en bestyckning med höga lumenpaket kan stora ljuspunktsavstånd upp till 60 m uppnås. Just vid nyplanerade projekt är detta en klar kostnadsfördel.

Omfattande service från TRILUX

Kunder hos TRILUX får omfattande rådgivning för belysningsplanering. Därmed kan våra kunder utan kostnad planera in en optimal lins eller ett idealt ljusflöde för sin armatur. Därutöver erbjuder TRILUX olika garantitjänster.

Flexibelt modulsystem

ViaCon LED är tillgänglig med fler än 25 olika ljusfördelningskurvor. I kombination med de tre valfria intelligenta moduler sörjer armaturen för optimala siktförhållanden.

Tre intelligenta moduler

Modul Basic: Samtliga drivkretsar är programmerbara, armaturen är dimbar med ETDD och erbjuder en option för programmerad effektreduktion (dimning 50 %) eller en annan självständig effektreduktion.

 

Modul Basic Switch:Tre olika ljusflödesinställningar kan aktiveras med en omkopplare på armaturhuvudet.

 

Modul Smart Lighting Ready (SLR): Tekniken har utformats för integrering av aktuella och framtida ljusstyrnings- och Smart-City-applikationer. Med plug & play kan bluetooth-moduler och ljusstyrkomponenter såsom powerline, trådlös fjärrstyrning och sensorteknik användas.

Omfattande monteringsmöjligheter

ViaCon LED erbjuder många olika monteringsmöjligheter. Förutom versionerna för montering på stolparm och på stolptopp, finns även en pendlad armatur med genomgångskoppling.

Hög energieffektivitet

Med upp till 140 lm/W är ViaCon LED mycket energieffektiv. Om ViaCon bestyckas med höga lumenpaket kan dessutom stora ljuspunktsavstånd uppnås när nya anläggningen planeras – vilket i sin tur ger en ännu bättre energieffektivitet.

MLTIQ – Intelligent belysning för utomhusområden

Särskilda krav innebär en särskild ljuslösning. Med MLT-linser (Multi-Lens-teknologi) som utvecklats av TRILUX skapar vi mer flexibilitet och sörjer för en individuell anpassning av armaturerna till den kundspecifika belysningsuppgiften.

ViaCon LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter