TRILUX Akademie

TRILUX Akademie är företagets centrala utbildningsinstitution Akademin erbjuder såväl seminarier, föredrag, konferenser och fabriksbesök för partner och kunder, som kvalifikations- och vidareutbildningskurser för anställda. Akademin ser sig själv som ett serviceorienterat kunskapscenter för alla som vill veta mer om temat "Ljus".

På en marknad som präglas av snabba tekniska förändringar betonar akademin märket TRILUX anspråk på att aktivt bidra till utveckla ljusets framtid – en målsättning som framför allt sätter människan i centrum för alla satsningar. När allt kommer omkring är just kunskap den bördiga marken där nya idéer kan gro och växa – oavsett affärsområde. Såväl akademins utrustning som föredragshållarnas och docenternas know-how uppfyller de högsta standarderna.

Praktiska kunskaper

Skräddarsydda ljuskunskaper

Brett utbud av vidareutbildningskurser

Neutrala intyg

Erbjudanden för nybörjare

FÖRDELAR FÖR DIG SOM LJUSEXPERT

TRILUX Akademie stärker kvalifikationerna för alla som arbetar professionellt med belysning. Kvalificerad information om framtidsteman och teknologier främjar framtidssäkerheten och blir därmed till en konkurrensfördel, liksom särskilda kvalificeringserbjudanden.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE

TRILUX Akademie erbjuder attraktiva vidareutbildningskurser för företagens anställda, så att de håller sig informerade om ljusteknik och känner sig förtrogna med branschen. Målinriktat kunskapsfrämjande förbättrar planerings- och utförandekvaliteten och effektiviteten när olika arbetsuppgifter ska utföras. Programmet kompletteras med individuella erbjudanden.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM SÄLJPROFFS

Solida ljuskunskaper som täcker in de senaste tekniska rönen och utbyte med specialister inom branschen stärker såväl kompetensmärket som befintliga kundrelationer. Nätverkstanken hjälper till att bygga upp nya kundrelationer och ta reda på kundernas behov.